Služby

Regulatorní a compliance riziko

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předvídat změny v regulatorním prostředí a přizpůsobovat se jim, aplikovat sofistikované přístupy a postupy umožňující se efektivně vypořádat se širokým spektrem regulatorních požadavků a rizik.

V úzké spolupráci s právním oddělením pomáháme klientům s účinnou nápravou situací, kdy je identifikován nesoulad s regulatorními požadavky.

Naše služby

  • Regulatorika & Compliance - Pomáháme při analýze, navrhování a transformaci podnikových compliance procesů, kontrolních mechanismů a infrastruktur, které jsou nezbytné k dodržování právních předpisů a ošetření regulatorních rizik.

    Vzhledem ke komplexnosti regulatorního prostředí v kombinaci s digitalizací obchodního modelu firem implementujeme compliance programy podporující obchodní konkurenceschopnost firmy a respektující obchodní strategii společnosti. Společnost Deloitte nabízí širokou škálu poradenských služeb v oblasti regulatoriky a compliance, včetně následujících oblastí.

 

  • Regulatorní strategie - Sestavíme vám strategii umožňující proaktivní přístup ke správě změn regulatorního prostředí a navrhneme postupy pro implementaci regulatorních požadavků.

    Pomůžeme vám vybudovat silné regulatorní a kontrolní prostředí, definovat strategické cíle, posoudit možné dopady změn na váš obchodní model a navrhnout provozní model pro rychlé přizpůsobení se regulatorním trendům. Včasným předvídáním potenciálních změn a jejich efektivní implementací zvýšíte odolnost své organizace a snížíte regulatorní náklady.
  • Regulační reakce - Pomáháme reagovat na specifické nedostatky v compliance programech, často identifikované na základě aktuální výtky dohledového či regulačního orgánu nebo hrozby takovéto výtky či postihu. 

 

Posoudíme příčiny selhání dodržování předpisů, identifikujeme oblasti možného porušení nebo poškození a implementujeme vhodné nápravné programy založené za účelem zajištění ochrany vaší reputace u zúčastněných stran.

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Ředitel

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více