Služby

Řízení hrozeb

Jako odborník na threat intelligence a hodnocení operačních rizik pomáháme našim zákazníkům optimalizovat investice do technologií a produktů, které nejsou vždy účinně využívány. Integrujeme data o hrozbách, data IT a byznysová data, abychom poskytli týmům bezpečnostních specialistů komplexní vhled, který jim umožní proaktivně detekovat a řídit kybernetické hrozby a efektivněji reagovat na kybernetické incidenty.

Naše služby zahrnují:

 • Modelování hrozeb
 • Identifikace a klasifikace aktiv
 • Modelování inherentního rizika
 • Klíčové indikátory rizika (Key Risk Indicators)
 • Modely operačního rizika s využitím externích dat
 • Poradenství pro SIEM (Security Information and Event Management) / SOC (Security Operation Center)
  • Efektivní využití nástrojů
  • Nastavení pravidel 
  • Integrace
 • Poradenství v oblasti reakce na bezpečnostní incidenty 

Kontaktujte nás

Jan Seidl

Jan Seidl

Ředitel

Jan je ředitelem v oddělení Risk Advisory, kde v předchozích letech měl na starosti vedení oddělení Kybernetických rizik a působil také jako Bezpečnostní ředitel ve společnosti Deloitte Česká republik... více

Igor Gricinko

Igor Gricinko

Senior manažer

Igor Gricinko je senior manažerem v týmu pro kybernetickou  bezpečnost v oddělení Řízení rizik společnosti Deloitte v České republice. Má více než dvacet let zkušeností z působení na různých pozicích ... více