Služby

Řízení hrozeb

Jako odborník na threat intelligence a hodnocení operačních rizik pomáháme našim zákazníkům optimalizovat investice do technologií a produktů, které nejsou vždy účinně využívány. Integrujeme data o hrozbách, data IT a byznysová data, abychom poskytli týmům bezpečnostních specialistů komplexní vhled, který jim umožní proaktivně detekovat a řídit kybernetické hrozby a efektivněji reagovat na kybernetické incidenty.

Naše služby zahrnují:

 • Modelování hrozeb
 • Identifikace a klasifikace aktiv
 • Modelování inherentního rizika
 • Klíčové indikátory rizika (Key Risk Indicators)
 • Modely operačního rizika s využitím externích dat
 • Poradenství pro SIEM (Security Information and Event Management) / SOC (Security Operation Center)
  • Efektivní využití nástrojů
  • Nastavení pravidel 
  • Integrace
 • Poradenství v oblasti reakce na bezpečnostní incidenty 

Kontaktujte nás

Jan Seidl

Jan Seidl

Výkonný ředitel

Jan je výkonným ředitelem oddělení řízení rizik Deloitte v České republice a na Slovensku, kde dříve vedl tým řízení kybernetických rizik a současně působil jako Bezpečnostní ředitel Deloitte Česká re... více