Řešení

Zprávy o auditu poskytovatelů služeb (SOC, ISAE)

V Deloitte chápeme, že zpráva o auditu poskytovatelů služeb je pro vaši firmu důležitou každoroční investicí – pomůže vám získat nové obchodní partnery a zlepšit úroveň vnitřní kontroly a zároveň zajistit větší kvalitu služeb poskytovaných vašim zákazníkům.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s prováděním auditů podle standardů ISAE 3402 a SSAE 16. Naše zkušenosti vám umožní podávat zprávy o účinnosti klíčových kontrol, které ve své firmě provádíte, což může být relevantní pro interní kontroly finančního výkaznictví vašich zákazníků. Poskytujeme také služby v rámci SOC 2 reportingu, které byly speciálně vytvořeny pro organizace nabízející IT služby. SOC 2 zpráva vyhodnocuje vaše informační systémy s ohledem na zabezpečení, dostupnost, zpracování, integritu, důvěrnost nebo ochranu údajů

.Můžeme vám také pomoci při přípravě vaší společnosti na audit, což zahrnuje poskytnutí nezávislého posouzení ohledně připravenosti všech hlavních kontrolních činnosti vaší firmy. Zpráva o auditu poskytovatelů služeb vám zajistí výhodné postavení na trhu ve vztahu k vašim stávajícím i potenciálním zákazníkům. 

image

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Senior manažer

Jakub působí jako senior manažer v oblasti operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní transformaci společností, ochranu osobních údajů,... více