Řešení

Ověření třetích stran

Přizpůsobujeme se tržním požadavkům a požadavkům regulátorů v rámci řízení rizik třetích stran prostřednictvím našich optimalizačních služeb. Poskytneme vám objektivní zprávu o úrovni kontroly ve vaší organizaci, kterou lze využít pro budování důvěry u vlastních klientů nebo ke kontrole služeb poskytovatelů, se kterými spolupracujete.

Pomáháme klientům řídit větší podnikatelské riziko prostřednictvím nezávislého hodnocení kontrolních procesů organizace, abychom zjistili, zda stávající kontroly či procesy splňují svůj účel. Výsledky této kontroly pak mohou zákazníci předkládat svým zákazníkům a auditorům prostřednictvím našich nezávislých zpráv.

Pomůžeme vám získat kontrolu nad dodržováním dohodnutých smluvních podmínek ze strany vašeho obchodního partnera (třetí strany). Na straně příjmů získáte jistotu, že dostáváte veškeré výnosy, které vám náleží (tzn. poplatky z autorských práv, licenční poplatky, podíl na výnosech/zisku), a že vaši partneři jednají v souladu s marketingovými závazky. Na straně nabídky naše služby zahrnují posouzení přesnosti částek vyúčtovaných vašimi dodavateli za služby jimi poskytnuté a dále kontrolu dodržování požadavků na kvalitu služeb či produktů.

Rozsáhlé zkušenosti v oboru nám umožňují pokrýt veškerá průmyslová odvětví a všechny druhy vztahů se třetími stranami od externích (sub)dodavatelů až po reklamní agentury, držitele licencí či dodavatele materiálu. Dále vám můžeme poskytnout podporu při posuzování úspěšnosti dodržování smluvních podmínek dohodnutých s vašimi zákazníky a poskytovateli licencí, případně jsme schopni vám doporučit, jak řešit jakékoli nedostatky v současných procesech a kontrolách.

Ověření třetích stran - Deloitte Risk Management

Naše služby:

Deloitte Access Risk Intelligence

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více