Služby

Treasury

Pomáháme klientům při nastavení governance, procesů, výběru a implementaci Treasury systémů, které umožní snadno integrovat data z různých účetních systémů, predikovat vývoj likvidity a rizikových pozic, rekonciliovat predikovaná a účetní data, evidovat, účtovat a vypořádávat zajišťovací operace.

Transformace Treasury

 • Příležitosti v současné globální finanční transformaci
 • Provozní model
 • Likvidita a převody peněz
 • Cash management včetně predikce vývoje peněžních toků
 • Vypořádání, netting a cash-pooling mezipodnikových transakcí
 • Identifikace FX expozic a zajišťovací strategie (hedge strategies)
 • Dopad účetnictví na Treasury transakce
 • Kontroly podvodů v oblasti Treasury

Fúze a akvizice (M&A)

 • Due dilligence
 • Reorganizace Treasury
 • Procesní a systémová integrace v Treasury


Technologie v Treasury

 • Architektura a strategie systémů v Treasur
 • Vhodný výběr systému a jejich integrace a konfigurace
 • Projektový management

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Ředitel

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více