Automatizace práce v ČR

Perspektivy

Automatizace práce v ČR

Flexibilita pracovní síly a ochota k rekvalifikaci? Klíčové faktory na cestě k úspěšné automatizaci v České republice

Strojové učení, umělá inteligence, robotika a další technologie ovlivní vedle růstu české ekonomiky a mezd i zásadním způsobem samotný trh práce, protože zvýšenému riziku automatizace je vystavena více než polovina zaměstnanců. Jak se na změny připravit? Velmi důležitou roli sehraje flexibilita pracovních sil a ochota k rekvalifikaci, přitom bude platit, že čím častěji je pracovník nucen vyhodnocovat a řešit nové problémy, tím méně je jeho pozice náchylná k automatizaci.

Ve studii Automatizace práce v ČR se dočtete, že…

  • Automatizace nezaměstnanost v krátkodobém horizontu výrazně nezvýší, pokud budou pracovní trhy dostatečně flexibilní a zaměstnanci ochotni přizpůsobit se novým podmínkám.
  • V delším horizontu budou zaniklá pracovní místa kompenzována vznikem nových míst, ať už v nových technologických oborech, nebo ve zbytku ekonomiky, jako důsledek rostoucí produktivity, příjmů a poptávky.
  • Vzhledem ke struktuře české zaměstnanosti a predikci technologických možností byl odhadnut potenciál pro automatizaci odpovídající 51 % pracovních míst.
  • Při využití technologického potenciálu pro automatizaci a za předpokladu adaptace pracovních sil by průměrné tempo růstu ekonomiky v příštích 16 letech mohlo dosáhnout 3,9 % ročně. Potenciál ekonomiky by se do roku 2033 zvýšil o 78 %, což je více než dvojnásobek růstu v základním scénáři bez využití robotizace. Jedná se tak o významný růstový potenciál pro českou ekonomiku.
  • Z automatizace a robotizace bude nejvíce těžit zemědělství, stavební sektor a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně robotizace nejspíše ovlivní oblast vzdělávání.

Jaké faktory budou klíčové pro udržení nízké nezaměstnanosti?

Mobilita pracovní síly, flexibilita pracovních trhů a schopnost a ochota lidí učit se stále novým znalostem a dovednostem. Pokud tyto tři podmínky budou splněny, s velkou pravděpodobností se technologické nezaměstnanosti vyhneme a budeme těžit z růstu produktivity, který nám přinese.

Zajímá vás, v jakých oborech a odvětvích se využívá umělá inteligence už dnes, které činnosti půjde jen obtížně automatizovat, jaká pracovní místa zaniknou nebo jak se kvůli robotizaci bude zvyšovat průměrná mzda? Přečtěte si studii Automatizace práce v ČR.

Považujete tyto informace za užitečné?