Migrace a optimalizace datového centra MONETA Money Bank

Případová studie

Migrace a optimalizace datového centra 

MONETA Money Bank

Společnost MONETA si vybrala Deloitte za partnera v situaci, kdy potřebovala řešit migraci svého primárního datového centra, a to od definování strategie zajištění jeho provozu, přes řízení RFP procesu na nového dodavatele, až po kompletní koordinaci vlastní realizace migrace datového centra (DC). Ve výsledku Moneta ve srovnání s minulostí ušetří více než polovinu nákladů na provoz DC a více než polovinu nákladů na elektřinu potřebnou pro jeho napájení.

Cíl projektu a role Deloitte

MONETA stála před strategickým rozhodnutím, jak dále zařídit provoz svého primárního datového centra umístěného v kancelářské budově, kterou se chystala opustit. Deloitte zpracoval možné varianty způsobu zajištění provozu primárního datového centra (on-premise, housing, outsourcing, cloud, etc.) a tyto varianty vyhodnotil. Společnost Deloitte svá doporučení projednávala na nejvyšší úrovni s BoD, CEO, CRO, COO, CIO, kterým podávala průběžné zprávy o stavu projektu, a zvolenou variantu využití housingu a migrace DC celou řídila od počáteční specifikace požadavků, RFP proces až po vlastní přestěhování a dokončení migrace.

Dosažené benefity

Optimalizace datacentrové infrastruktury a režimu provozu datového centra během realizovaného projektu přinesla celou řadu benefitů, zejména však:

 • Snížení celkového TCO na provoz nonIT infrastruktury datového centra o více než 50 % proti předchozímu stavu.
 • Redukci počtu plochy a využívaných stojanů o 70 %.
 • Redukci nákladů na elektrickou energii nutnou k napájení DC o více než 50 %.
 • Excelentní flexibilitu průběžného snižování i zvyšování potřebné prostorové i výkonové kapacity.
 • Zvýšení technologické úrovně zázemí DC a vyšší fyzické zabezpečení.
 • Robustní smlouvu včetně SLA a sankcí za případné porušení vysoko nad tržními zvyklostmi.

Provedené kroky

Definování strategie DC a zajištění jeho provozu
 • Zhodnocení parametrů a stavu současného primárního DC a plánovaného budoucího DC v nové budově centrály společnosti.
 • Definování možných způsobů zajištění služeb primárního DC a posouzení předností a záporů jednotlivých řešení.
 • Optimalizační kroky, které zahrnovaly zejména modernizaci nového primárního datového centra odstraněním jeho současných nedostatků (změna topologie kabeláže, chlazení, napájení, obměna zastaralých technologií, nevyužívané prostory a serverové stojany) a další aktivity.

 

Řízení RFP procesu na nového dodavatele
 • Příprava na kontraktu založeného RFP na poskytovatele housingových služeb vč. definice technických, bezpečnostních, SLA a veškerých smluvních parametrů služeb DC.
 • Kompletní řízení procesu vícekolového RFP, vyhodnocení technické, obchodní i smluvní části včetně prohlídek jednotlivých objektů.
 • Příprava podkladových materiálů pro rozhodování Board of Directors.
 • Dojednání smluvních parametrů a příprava kompletní smluvní dokumentace.

Novým dodavatelem se stalo datové centrum TTC TELEPORT TTC DC2, které v současné době patří k nejmodernějším datovým centrům v České republice, splňuje nejpřísnější kritéria pro výstavbu a provoz datových center a je certifikované od Uptime Institute, LLC. na úroveň TIER III.

 

Realizace migrace DC
 • Koordinace přípravy sálů v housingovém centru (HC).
 • Definice parametrů zátěžových testů a podpora při jejich provedení.
 • Příprava plánu LAN, SAN, kabelážní a napájecí infrastruktury v novém DC.
 • Optimalizace stávajících řešení a příprava detailního rack-layoutu jednotlivých serverových stojanů.
 • Příprava komunikačního plánu a kontaktní matice a koordinace veškerých dodavatelů včetně překládek síťové konektivity.
 • Příprava migrační strategie, detailního migračního a logistického harmonogramu stěhování.
 • Koordinace stěhování vlastního DC dle připraveného plánu.
 • Spolupráce při řízení rizik celého projektu migrace DC.

Závěrečné zhodnocení

Přibližně roční spolupráce s MONETA Money Bank byla úspěšně zakončena. Během migrace DC nedošlo k žádným incidentům, průběh byl hladký a stěhování včetně infrastrukturních testů a oživení techniky skončilo před plánovaným termínem. Deloitte byl hlavním koordinátorem celého stěhování. Musel zkoordinovat a zajistit součinnost a vícestrannou komunikaci více než 25 subjektů a více než 100 osob. K vlastní přepravě bylo použito 12 nákladních aut a více než 50 speciálních stěhovacích boxů.

Považujete tyto informace za užitečné?