O nás

Naše projektové reference

Velmi dobře rozumíme specifikům různých odvětví – náš RPA tým úspěšně realizoval projekty mj. v sektoru finančních služeb, telekomunikací a utilit:

  • Automatizace vybraných účetních OTC / PTP procesů pro významnou nizozemskou petrochemickou společnost - klient požadoval rozsáhlou transformaci procesů na bázi RPA s úsporou celkem 112 FTE. Během prvních osmi měsíců projektu byla úspěšně dokončena automatizace 20 FTE, zbývajících 83 FTE bude následovat v další fázi projektu. RPA se stala katalyzátorem zásadní provozní optimalizace na straně klienta, tak jak bylo navrženo na počátku projektu. Využita byla technologie AA.
  • Automatizace procesu refixace hypotečních úvěrů a poplatkování pro slovenskou retailovou banku – náš klient plánoval outsourcing související agendy z lokálních back office pracovišť do regionálního centra služeb, aniž by zde bylo nutno navýšit počet zaměstnanců. Náš tým pomohl bance vyvinout na míru šitou strategii RPA a IT security model umožňující celkové cílové snížení počtu pracovníků v rozsahu 200 FTE. Využita byla technologie Blue Prism.
  • RPA koncept pro významného českého telekomunikačního operátora – zaměřený na automatizaci procesů pro klíčové produkty jako zrušení nebo zneplatnění služeb. Pomohli jsme zavést RPA do klientova denního provozu s cílem vytvořit základnu pro plánované 20% snížení nákladů v horizontu 12 měsíců a celkové zvýšení efektivity. V rámci projektu jsme vybudovali „Center of Excellence“, vyvinuli výchozí procesy, poskytli týmu klienta odborné vedení a školení v oblasti RPA a zavedli jsme do produkce RPA formou služby (RPAaaS). Využita byla technologie Blue Prism.
  • Automatizace vybraných procesů v oblasti prodeje produktů a likvidace pojistných událostí pro dánskou pojišťovnu specializovanou na pojištění automobilů – náš klient řešil problém s řadou procesů s vysokým objemem nevyřízených požadavků, a požadoval jej vyřešit bez nutnosti náboru dalších zaměstnanců. Pomocí RPA byla úspěšně provedena automatizace osmi procesů, čímž došlo k rychlé eliminaci fronty čekajících požadavků a úspoře 5 FTE. Využita byla technologie Blue Prism.
  • Robotická automatizace procesů v oblasti ověření identity klientů pro významnou irskou retailovou banku – náš klient potřeboval jednorázově ověřit identitu klientů u přibližně 2 milionů účtů, přičemž počáteční náklady byly odhadovány až na 8 milionů EUR. Náš tým připravil Proof of Concept, který prokázal, že využitím technologií RPA lze dosáhnout úspory ve výši téměř 7 milionů EUR a současně výrazně zkrátit dobu potřebnou pro ověření portfolia. Náš tým rovněž vypracoval návrh procesů a projektový plán a vyhodnotil připravenost klientova RPA týmu k realizaci. Využita byla technologie Blue Prism.
Profil RPA týmu Deloitte
Považujete tyto informace za užitečné?