Článek

Zefektivnění procesů prostřednictvím robotické automatizace procesů

Zaměřte se na přidanou hodnotu

S postupujícím rozvojem robotické automatizace procesů (RPA) vzrůstá tlak na identifikaci a automatizaci standardních procesů a současně na průběžnou údržbu robotů, kteří tyto úkoly zajišťují. Tam, kde dříve lidé sami zajišťovali dodávku služeb, dnes celý proces řídí a pouze řeší nestandardní situace - výjimky. Je důležité porozumět rozdílům mezi tradičními provozními modely a prostředím využívajícím robotiku.

Pohled z výšky

Za posledních 20 let neustále rostl výpočetní výkon, a dnes tak existuje potenciál pro automatizaci mnoha opakujících se úkolů založených na pravidlech a do jisté míry i pro učení robotů „myslet“ jako lidské bytosti. Tyto možnosti stojí za nástupem robotické automatizace procesů (RPA). RPA, která se etablovalo jako významný inovační faktor u administrativních a back-office procesů, má dnes šanci se stát katalyzátorem, který inovace umožňuje.

S tím, jak se organizace snaží získat větší hodnotu z outsourcingových smluv, hraje RPA v této hodnotové rovnici stále významnější roli. Globální průzkum v oblasti outsourcingu (GOS) za rok 2016 společnosti Deloitte uvádí, že 75% dotazovaných organizací již realizuje cíle úspory nákladů pomocí tzv. outsourcingu pracovních sil a hledá nové způsoby, jak podpořit další vlny transformace.

Zaměřte se na přidanou hodnotu RPA

Globální trendy v oblasti outsourcingu a RPA

​S nárůstem využívání outsourcingu se mění outsourcingové modely a metody s cílem přizpůsobit se tržním silám a disrupci trhu. Aby mohla zmapovat probíhající trendy globálního outsourcingu, se společnost Deloitte obrátila na top manažery z organizací různých velikostí a regionální působnosti na americkém kontinentu, v Evropě a Asii. Vedoucí pracovníci dotazovaní v našem průzkumu GOS za rok 2016 reprezentují různé tradiční funkce – zahrnující mj. informační technologie (IT), finance a lidské zdroje – z více než 25 různých odvětví. Naše analýza odhaluje jasně ohraničenou cestu, jak může outsourcing podpořit inovační aktivitu v organizaci.

V oblasti RPA se objevilo několik cenných poznatků. Zvýšená míra zaměření organizací na zefektivnění procesů a touha po větší flexibilitě při nárůstu objemů či v kontraktaci se staly katalyzátorem potřeby inovací podporovaných technologiemi. Díky své schopnosti nabídnout značné úspory nákladů při krátké době implementace tam, kde jsou procesy již standardizované, se RPA nabízí jako skvělá možnost pro odkrytí nových hodnot.

Pro podrobné výsledky průzkumu navštivte stránky www.deloitte.com/us/2016GOS.

Výzvy a příležitosti

Tyto statistiky potvrzují sílu RPA. Jak ilustruje průzkum GOS, existují rozmanité příležitosti, aby vám RPA zajistila inovační výhodu:

  • Úspora nákladů: 43% dotazovaných organizací se snaží pomocí inovací dosáhnout snížení nákladů na poskytování služeb. Zatímco poskytovatel outsourcingu může nasadit onshore a offshore zdroje za různou cenu, robot může stát pouhých 10-20% nákladů onshore pracovníka na plný úvazek v zemích s vysokými náklady jako jsou např. USA.
  • Přesnost: 57% dotazovaných organizací se snaží pomocí inovací zvýšit kvalitu procesů. End-to-end procesy automatizované RPA redukují potřebu lidských zásahů na pouhé zpracování výjimek, což vede k lepší konzistentnosti.
  • Vyšší efektivita: 20% respondentů průzkumu GOS uvedlo, že se hodlají soustředit na zkrácení doby nutné pro zpracování transakcí. Roboti dokáží pracovat 24/7/365 a jsou schopni vykonávat rutinní úkoly, které zaměstnanci často považují za únavné. Roboti rovněž řeší problémy jako je například doba cyklu a kapacitní omezení, a mohou dokonce pomoci řešit problém odchodovosti pracovníků.
  • Časová optimalizace: vybudovat ERP a BPMS systémy může nějakou dobu trvat, ale nasadit robotickou pracovní sílu zpravidla trvá jen pár týdnů – a jakmile je v provozu, je možné přidat nový proces obvykle v řádu dnů. Rychlejší implementace je významný faktor nahrávající RPA v porovnání s tradičním transformačními nástroji.
  • Navyšování objemů: robotická pracovní síla je vysoce flexibilní a lehce rozšiřitelná. Jakmile je nadesignován proces, může být naprogramován, aby běžel, kdy je potřeba, a na tolika robotech, kolik je třeba.

Tím nechceme říct, že RPA představuje pouze výhody a žádná úskalí. Úskalí implementace mohou být výrazná, ale včasné proaktivní plánování je může výrazně omezit nebo zcela eliminovat.

  • Bezpečnost: organizace zpravidla nemají definovanou IT a bezpečnostní politiku nezbytnou k řízení RPA implementace. Koncepty, jako například schvalování robotů roboty a uživatelská identifikace pro roboty, musí být akceptovány a aplikovány tak, aby umožnily adekvátní jistotu všech zainteresovaných stran.
  • Vybudovat nebo koupit? Při zavádění automatizace stojí firmy před významným rozhodnutím: vybudovat si vlastní robotickou expertizu, nebo ji nakupovat externě? Pokud se rozhodnout pro externí nákup, je nutné zvážit stávající schopnosti poskytovatelů a vybrat externí poskytovatele, se kterými budou muset spolupracovat za účelem poskytování těchto služeb.
  • Metriky: měření dopadu RPA stále představuje výzvu díky často chybějícím definovaným metrikám. S tím, jak se RPA stává běžnou součástí nabídky poskytovatelů, je třeba vytvořit metriky a sledovat je, aby bylo možné určit, zda automatizace přináší úspory nebo naopak ne. 

Tyto dobře řešitelné výzvy implementace robotiky by neměly odvádět vaši pozornost od schopnosti RPA otevřít organizacím a poskytovatelům nové neprobádané cesty, které často vyústí v rozsáhlou transformaci.

Prodiskutujme výhody RPA pro vaši organizaci

Robotická automatizace procesů je trend, který bude dále pokračovat a pravděpodobně se stane v následujících letech hnací silou v oblasti outsourcingu. Firmy by se měly ujistit, že získávají z RPA maximální přidanou hodnotu díky dobře nastaveným smlouvám a kontinuálnímu řízení implementace. Poskytovatelé si musí být vědomi důsledků RPA pro stávající provozní modely a musí být připraveni se přizpůsobit měnícím se požadavkům zákazníků.

Pro optimální využití inovačního potenciálu RPA je nezbytná strategie, vize a zkušenost. Hledáte-li způsoby, jak se lépe orientovat v rychle se vyvíjejícím oboru globálního outsourcingu, optimálně řídit rizika a využívat příležitosti, rádi se s vámi setkáme k detailnější diskusi.

Považujete tyto informace za užitečné?