Analýza

Roboti čekají

Jste připraveni plně využít jejich výhod?

Hodnota práce odvedené roboty je dnes dobře prokázána a důvěra v robotiku za poslední rok opět výrazně vzrostla. Přínosy robotické automatizace procesů (RPA) jsou díky jednoduše měřitelným výsledkům dobře srozumitelné, zahrnují jak výhody plynoucí z doplnění lidských schopností, tak ze samotné náhrady lidské práce. Navzdory tomu se organizacím stále nedaří rozšiřovat nasazení RPA v očekávaném rozsahu, za posledních 12 měsíců došlo k nárůstu o pouhé 1 % na 4 %.

Čtvrté vydání globálního reportu Deloitte věnovaného robotice nazvané Roboti čekají, jste připraveni je plně využít? se opírá o naše zjištění získaná v předchozích letech a přitom zkoumá důvody, proč se organizacím nedaří dosáhnout očekávaného rozsahu, a nabízí naše doporučení, jak mohou firmy obvyklé překážky při dosahování rozsahu překonat.

The robots are waiting Are you ready to reap the benefits?

Hlavní postřehy

Hodnota vykonané práce

Od roku 2016 došlo ke zjevnému posunu očekávání, která vedení společností od robotiky mají, od snižování nákladů ke zvyšování produktivity, zlepšení zákaznické zkušenosti a schopnosti realizovat automatizaci ve značném rozsahu. Podpora RPA ze strany klíčových stakeholderů meziročně vzrostla, a to včetně podpory ze strany IT oddělení; za nárůstem částečně stojí široce uznávané výhody, které mnohé robotické programy přinášejí.

 • Více než 90 % společností se domnívá, že RPA splnila či překročila jejich očekávání ohledně zvýšení produktivity, zlepšeného souladu s předpisy a nákladů na implementaci.
 • Zlepšení produktivity a zákaznické zkušenosti překonalo snižování nákladů jako hlavní motivaci, proč společnosti dnes rozvíjejí strategie automatizace.
 • Více než 80 % organizací, které zavedly nebo rozšířily RPA, uvádí spokojenější pracovní sílu.

Přetrvávající problémy s rozšiřováním rozsahu

Přestože vše naznačuje, že podmínky pro automatizaci v požadovaném rozsahu jsou k dispozici, je stejně tak jasné, že se organizacím nedaří rozšiřovat rozsah nasazení RPA tak, jak bychom ještě před rokem bývali předpokládali. Pouze čtyři procenta respondentů v našem průzkumu provozují více než 50 robotů, což představuje jednoprocentní nárůst oproti loňskému roku.

 • Počet organizací, které rozšiřují RPA strategie, se za poslední rok zvýšil o pouhé 1 %.
 • 27 % buď zavádí pilotní provoz RPA s méně než 10 roboty, nebo se posunulo k plné implementaci s 10 až 50 roboty.
 • Mezi tři nejčastěji zmiňované překážky v zajištění rozsahu patří fragmentace procesů, nedostatečná připravenost IT a absence jasné vize.

Překážky rozšiřování rozsahu

Přestože je managementu jasné, jaké jsou benefity automatizace, a zajistil si pro investice podporu nejdůležitějších stakeholderů, je také zjevné, že chápe, co mu brání v dosažení dostatečného rozsahu.

Mezi tři nejčastěji zmiňované překážky v zajištění rozsahu patří fragmentace procesů, nedostatečná připravenost IT a neexistence jasné vize.

Fragmentace procesů
 • K překonání této překážky by se společnosti měly zaměřit na procesní a hodnotové řízení, zaměřit se na portfoliový přístup a experimentovat s kognitivními technologiemi.
 • Pouze 19 % organizací se zaměřuje výlučně na RPA a slaďuje své strategie s kognitivními technologiemi.
Nedostatečná připravenost IT
 • IT podpora robotické automatizace procesů je pro dosažení dostatečného rozsahu zásadní a za poslední rok se téměř zdvojnásobila.
 • IT týmy se musí učit a přizpůsobovat, tempo nasazování robotů se pak bude prudce zvyšovat.
Absence jasné vize
 • Organizace by měly uvažovat ve velkém, ale začínat v malém.
 • 70 % organizací zavádí pilotní provoz robotické automatizace procesů v rámci celopodnikové iniciativy.

Jak začít zvyšovat rozsah

Robotika již překročila fázi ověřování koncepce (Proof of Concept). RPA dnes využívají organizace ve všech průmyslových odvětvích po celém světě. Jak dále poroste zájem o automatizaci, povede propojování s nastupujícími technologiemi k zásadním změnám ve způsobu, jak organizace fungují a poskytují služby.

Enterprise Automation Framework společnosti Deloitte organizacím umožňuje úspěšně dosáhnout požadovaného rozsahu a maximalizovat návratnost investic do automatizace.

V Deloitte jsme vyvinuli R&CA Scaling Lab – laboratoř umožňující zkoumat, jak kombinace robotických a kognitivních technologií mohou napomoci dosahovat vyšší hodnoty. Zkoumání dosud nevyužitých výhod kombinace RPA a kognitivní automatizace a porozumění dopadů digitalizace umožňují výkonnému managementu pochopit význam týmové spolupráce při sladění ambicí a dosažení celofiremní vize – „harmonického vrcholového řízení“.

Máte zájem urychlit rozšiřování nasazení robotiky ve Vaší společnosti? Naši specialisté na RPA jsou Vám k dispozici.