Služby

Analýza společnosti

Podpora při rozhodování prostřednictvím lepšího pochopení vaší společnosti

Pochopení potřeb a výzev vaší společnosti je prvním krokem k jakémukoli důležitému rozhodnutí. Náš ověřený soubor nástrojů pro hodnocení firem byl vyvinut právě k tomuto účelu, ať již se jedná o strategickou přípravu, kontrolu stavu společnosti nebo vypracování počátečního přehledu v případě nového C-level manažera.

Nabídka služeb

Analýza výkonnosti

Cílem je poskytnout jasné a objektivní údaje týkající se současného stavu vaší společnosti z pohledu finančních výsledků, zákaznické báze, procesů a zaměstnanců.

 

Mise, vize a strategické cíle

Křížová kontrola klíčových skutečností a cílů z hlediska provozu společnosti a rozvoje trhu.

 

Revize strategie

Umožňuje rychlé pochopení vnitřního fungování firmy a posouzení strategie z hlediska podmínek na trhu a pokroku v jednotlivých strategických oblastech, zejména v případě měnících se tržních podmínek.

 

C-level onboarding

Komplexní nástroj sestávající z výše uvedených produktů, který umožňuje novému členovi vedení rychle porozumět společnosti. Potenciálními doplňkovými službami jsou provozní due diligence nebo návrh manažerského dashboardingu, umožňující rozhodování založené na KPI při zohlednění dat v reálném čase.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více