Služby

Strategické poradenství

Pomáháme vám tvořit budoucnost

Náš tým vás provede celým procesem vypracování strategie se specifickými službami, které jsou nabízeny jako součást každého kroku procesu.

Strategický tým společnosti Deloitte pomáhá organizacím po celém světě dosahovat měřitelných výsledků tím, že jim pomáhá činit správná rozhodnutí v nejvýznamnějších strategických otázkách. Budujeme dlouhodobé vztahy s vedoucími pracovníky společnosti a spolupracujeme na vytvoření efektivních řešení, která pokrývají široké spektrum problémů. Od získávání nových pohledů na výkonnost společnosti a rozvoj trhu, definování strategie podnikových a obchodních jednotek, identifikaci nových příležitostí k růstu až po redesign dílčích částí podnikání. Používáme zde nejmodernější přístupy založené na hluboké znalosti specifik průmyslových odvětví a zkušenosti s vývojem a realizací integrovaných a na míru šitých strategií, které budou schopny čelit výzvám budoucnosti.

Strategické poradenství přizpůsobené potřebám společnosti

Analýza společnosti

Pochopení potřeb a výzev vaší společnosti je prvním krokem k jakémukoli důležitému rozhodnutí. Náš ověřený soubor nástrojů pro hodnocení firem byl vyvinut právě k tomuto účelu, ať již se jedná o strategickou přípravu, kontrolu stavu společnosti nebo vypracování počátečního přehledu v případě nového C-level manažera.

Strategická analýza

Pochopení trhu a schopností vaší společnosti je klíčovým krokem ve většině strategických projektů a umožňuje objektivní vyhodnocení výkonnosti společnosti ve světle skutečného vývoje trhu a výkonnosti jejích konkurentů.

Formulace strategie

Jakmile důkladně porozumíme vaší společnosti a trhu, můžeme definovat cíle a způsoby jejich dosažení. Teprve poté budeme moci začít řídit a směřovat společnost k lepším zítřkům.

Funkční strategie

Zatímco komplexní porozumění je základním pilířem každé úspěšné strategie, samotný trh se stále mění, a proto je nutný neustálý vývoj - ať již jde o geografickou přítomnost, produkt, zákazníka a značku či financování.

Implementace a podpora managementu

Dokonce i ty nejlepší nápady mohou přijít vniveč, pokud skončí uzamčené v zásuvce nebo pokud se nedotáhne jejich realizace. Abychom zajistili, že vaše společnost dosáhne svého plného potenciálu, podílíme se na implementaci a podpoříme management zejména při intenzivních projektech.

Contact

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více