Služby

Strategická analýza

Vnímat, co vidí i ostatní, ale umět přitom nahlížet na jednotlivé faktory z jiné perspektivy

Pochopení trhu a schopností vaší společnosti je klíčovým krokem ve většině strategických projektů a umožňuje objektivní vyhodnocení výkonnosti společnosti ve světle skutečného vývoje trhu a výkonnosti jejích konkurentů.

Nabídka služeb

Vnější prostředí

Porozumění trhu tvoří první krok ve strategických projektech a umožňuje objektivní zhodnocení výkonnosti společnosti s ohledem na skutečný vývoj trhu a výkonnost jejích konkurentů.

  • Tržní studie - Plně pochopte svou pozici na trhu a svou konkurenční výhodu, a to pomocí analýzy prostředí, trhu a konkurenceschopnosti
  • Posouzení proveditelnosti - Ověřte všechny jednotlivé aspekty vašeho podnikatelského záměru se zaměřením na tržní podmínky, hodnotovou nabídku, návrh obchodního modelu a podnikatelského plánu spolu s hodnocením možných dopadů na vaše stávající podnikání

 

Interní prostředí

Analýza vnitřního prostředí firmy poskytuje seznam hmotných, nehmotných a lidských zdrojů a poté se zaměřuje na optimální využití těchto zdrojů k dosažení úspěchu.

Jaké jsou možnosti firmy? Jak jednotlivé prostředky a schopnosti přispívají ke konečnému produktu? Jaký je jejich konečný dopad?

Využijte naše osvědčené nástroje, abyste prioritizovali vaše hmotné i nehmotné zdroje spolu s lidským kapitálem s cílem maximalizovat efektivitu vašeho provozu a správy aktiv.

  • Analýza zdrojů - Zmapujte a analyzujte zdroje vaší společnosti se zaměřením na finanční výkonnost firmy, hmotný majetek, technologická zařízení, patenty, know-how, reputaci a značku, ale také lidský kapitál a úroveň jeho vzdělání, zkušenosti a talent
  • Analýza schopností - Vyhodnoťte, jak efektivně jste schopni využít své zdroje. Je vaše společnost schopna dosáhnout strategických cílů, naplnit vizi a optimálně pokrýt své interní potřeby?

Kontakt

Josef Žádník

Josef Žádník

Ředitel

Josef je ředitelem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za oblast strategie a strategického řízení. Jeho specializací jsou především projekty v odvětví energetiky, dopra... více

Martin Černý

Martin Černý

Manažer

Martin je manažerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte. Specializuje se na oblast formulace strategie a návrhu obchodních modelů. Martin disponuje zkušenostmi zejména v dopravním prům... více