Služby

Implementatace & podpora managementu

Umění proměnit dobré nápady v hmatatelné výsledky

Dokonce i ty nejlepší nápady mohou přijít vniveč, pokud skončí uzamčené v zásuvce nebo pokud se nedotáhne jejich realizace. Abychom zajistili, že vaše společnost dosáhne svého plného potenciálu, podílíme se na implementaci a podporujeme management zejména při intenzivních projektech.

Nabídka služeb

Implementace

Nejlepší odborníci, kteří Vám pomohou během fáze implementace strategie poté, co byla schválena, jsou obvykle ti, kteří ji navrhli.

  • Implementační strategie - Dalším krokem po odsouhlasení strategie tvoří implementace. Ta by měla být provedena v úzké spolupráci s odborníky, kteří strategii navrhli
  • Kontinuální evaluace - Úspěch strategie i správnost implementace lze prokázat až s postupem času

 

Podpora managementu

Spolu s naší nabídkou konkrétních služeb také pomáháme managementu v jedinečných záležitostech, které nespadají do žádné konkrétní kategorie.

  • Podpora při jednání s úřady - Zaměřená na poskytování argumentačních podkladů během velkých mezinárodních tendrů nebo při projednávání specifických témat před státními orgány
  • Kontinuální služby podpory managementu - Vyhledávané našimi dlouhodobými klienty v případě specifické a naléhavé potřeby managementu na základě rámcové smlouvy
  • Realizace workshopů - Usnadnění a zprostředkování strukturované komunikace mezi jednotlivými odděleními společnosti

Kontakt

Josef Žádník

Josef Žádník

Ředitel

Josef je ředitelem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za oblast strategie a strategického řízení. Jeho specializací jsou především projekty v odvětví energetiky, dopra... více

Martin Černý

Martin Černý

Manažer

Martin je manažerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte. Specializuje se na oblast formulace strategie a návrhu obchodních modelů. Martin disponuje zkušenostmi zejména v dopravním prům... více