Služby

Implementatace & podpora managementu

Umění proměnit dobré nápady v hmatatelné výsledky

Dokonce i ty nejlepší nápady mohou přijít vniveč, pokud skončí uzamčené v zásuvce nebo pokud se nedotáhne jejich realizace. Abychom zajistili, že vaše společnost dosáhne svého plného potenciálu, podílíme se na implementaci a podporujeme management zejména při intenzivních projektech.

Nabídka služeb

Implementace

Nejlepší odborníci, kteří Vám pomohou během fáze implementace strategie poté, co byla schválena, jsou obvykle ti, kteří ji navrhli.

  • Implementační strategie - Dalším krokem po odsouhlasení strategie tvoří implementace. Ta by měla být provedena v úzké spolupráci s odborníky, kteří strategii navrhli
  • Kontinuální evaluace - Úspěch strategie i správnost implementace lze prokázat až s postupem času

 

Podpora managementu

Spolu s naší nabídkou konkrétních služeb také pomáháme managementu v jedinečných záležitostech, které nespadají do žádné konkrétní kategorie.

  • Podpora při jednání s úřady - Zaměřená na poskytování argumentačních podkladů během velkých mezinárodních tendrů nebo při projednávání specifických témat před státními orgány
  • Kontinuální služby podpory managementu - Vyhledávané našimi dlouhodobými klienty v případě specifické a naléhavé potřeby managementu na základě rámcové smlouvy
  • Realizace workshopů - Usnadnění a zprostředkování strukturované komunikace mezi jednotlivými odděleními společnosti

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více