Služby

Strategie pro transformaci finančního oddělení

Jak můžeme finančním ředitelům pomoci organizovat oddělení financí?

 

Od finančních oddělení se v mnoha organizacích očekává čím dál tím více a CFO se musí přizpůsobovat novým požadavkům. Ředitelé musí ve společnostech kombinovat různé role, aby propojili odpovědnosti, které se týkají interní kontroly, efektivity, měření výkonnosti a vymezení strategie. 

Strategie transformace financí pomáhá při řízení složitých změn prostřednictvím vizualizace a utváření budoucího stavu vašeho finančního oddělení. 

 

 

Na mnoha frontách je třeba činit složitá rozhodnutí. Vědět, jak přesně postupovat, je ale často těžší, než se zdá.

 

Co můžeme nabídnout?

 

Strategie transformace financí pomáhá finančním ředitelům identifikovat nedostatky v organizaci financí, aby bylo možné stanovit priority požadovaných iniciativ, které vedou ke změně. Zároveň podporuje ředitele při definování optimálního provozního modelu, který zvýší vliv v podniku, podpoří byznys a bude efektivněji řídit klíčové finanční činnosti. S pomocí našich strukturovaných analytických nástrojů, které pokrývají všechny procesy finančního oddělení,a s využitím zdrojů, jež práci usnadní, vám můžeme pomoci redefinovat oddělení financí v relativně krátkém čase.

 

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

 

  • Pochopíte, jak finanční oddělení podporuje fungování společnosti a přispívá k dosažení firemních strategických cílů. 
  • Nastavíme vám zrcadlo pro hodnocení stávající výkonnosti vašich procesů a organizace s ohledem na očekávání zainteresovaných stran, s best practice. Toto srovnání vám umožní definovat si nové cíle pro budoucí organizaci oddělení financí, stanovit priority změn a definovat rozdíly mezi stávajícím a požadovaným stavem. 
  • Nabídneme vám jasný pohled na klíčové faktory platné pro budoucí provozní model finančního oddělení. 
  • Sestavíme podrobný plán s přesným pořadím činností zaměřených na zdokonalení a s ohledem na požadované zdroje a vhodná opatření pro implementaci. 

 

Příklady z praxe aneb kdy můžete potřebovat naši pomoc? 

  • Nově jmenovaný finanční ředitel je konfrontován s dědictvím po svém předchůdci a není si jistý efektivitou a spolehlivostí finančního oddělení. 
  • Interní klienti nejsou spokojeni s kvalitou služeb poskytovaných finančním oddělením, jako jsou kvalita informací, včasnost reportingu, řízení rizik, častá přepracovávání finančních výkazů atp. 
  • Snižování nákladů ve finančním oddělení vyžaduje jasnou představu o prioritách financí a efektivitě ve srovnání s podobnými organizacemi s využitím referenčních hodnot. 
  • Významný posun podnikové strategie nebo organizační restrukturalizace vyžaduje, aby finanční oddělení reorganizovalo své činnosti nebo znovu promyslelo, jak vytváří hodnotu podniku. 
  • Chybovost, časté přepracovávání finančních informací a další nedostatky finančního výkaznictví naznačují nedostatečnou kvalitu a nespolehlivost finančního oddělení. 
  • Upgrade nebo implementace nových finančních informačních systémů s významným dopadem na finanční procesy a požadované kompetence pracovníků finančního oddělení.

Kontakt

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více