Řešení

IT infrastruktura a datová centra

Současná datová centra obvykle trpí řadou historických neduhů, nedokonalostí a nesplňují některá regulatorní kritéria. Typicky pak nejsou příliš škálovatelná nahoru a zejména dolů. Proto má smysl stávající datová centra zhodnotit a definovat strategii budoucího zajištění jejich provozu.

Případová studie: Migrace a optimalizace datového centra MONETA Money Bank

Realizovaná strategie vyústila v úsporu přes 50 % TCO, přes 50 % nákladů na energie a v 70% redukci potřebného prostoru při drastickém zvýšení škálovatelnosti oběma směry a zvýšení kvality i dostupnosti datových center (DC). Zjistěte více

1 | Strategie provozu DC

 • Nezávislé vyhodnocení souladu business potřeb se současným stavem služeb DC.
 • Analýza efektivity provozu DC (např. zhodnocení technologií DC a jejich efektivity provozu, utilizace DC & škálovatelnosti, energetické efektivnosti).
 • Doporučení variant zajištění provozu DC a celkové optimalizace jejich provozu

2 | Konsolidace a migrace DC

 • Doporučení variant řešení konsolidace, migrace nebo relokace DC s ohledem na celkovou strategii společnosti a její business potřeby.
 • Konsolidace DC sloučených společností včetně konsolidace jejich IT infrastruktury.
 • Komplexní zajištění procesu RFP pro Datacentra (zpracování zadávací dokumentace, jednání s uchazeči, vyhodnocení nabídek podle parametrů RfP, proces zasmluvnění a vyjednávání parametrů rozsahu, úrovně a kvality služeb).
 • Technický návrh infrastruktury DC.
 • Příprava a realizace migrace DC (včetně např. přeložení konektivity, přípravy detailních dat pro instalaci a zapojení techniky).

3 | Outsourcing IT infrastruktury

 • Vytvoření strategie pro zajištění provozu IT Infrastrukturních služeb.
 • Řízení procesu implementace zvolené strategie, včetně komplexního zajištění RfP orientovaných na IT outsourcing či IT Infrastrukturu.
 • Zpracování zadávací dokumentace s použitím unikátní Deloitte metodiky pro RFP založená na finálním kontraktu, jednání s uchazeči, vyhodnocení nabídek podle parametrů RfP, proces zasmluvnění a vyjednávání SLA parametrů.

4 | Řízení provozu IT infrastruktury

 • dentifikace současných zdrojů, požadavků businessu, definice infrastrukturních služeb & cenového modelu.
 • Optimalizace současné infrastruktury pro dosažení souladu s business či regulatorními požadavky.

5 | Disaster Recovery plánování (plán obnovení provozu po havárii

 • Posouzení stávajících DR plánů s ohledem na BIA, BCM.
 • Návrh DR přístupu, vytvoření DR plánů a jejich testování.

6 | Zpracování konfiguračních standardů

 • Vytvoření a formalizace hardening postupů (procesu zabezpečení ICT systémů) pro klíčové prvky infrastruktury (síťové prvky, operační systémy).
 • Vytvoření relevantní politiky a měření souladu stávajícího stavu s platnou politikou.

Kontakt

Josef Dušek

Josef Dušek

Senior manažer

Josef Dušek je Senior Manažer v týmu zaměřeném na Datová Centra a IT Infrastrukturu. Specializuje se na architekturu, implementaci, optimalizaci a provoz IT infrastruktury a navazujících firemních pro... více