Řízení dodavatelského řetězce

Řešení

Řízení dodavatelského řetězce

V době dynamických, globálních změn se firmy obrací na experty na efektivitu, aby optimalizovaly výkonnost svojí organizace. Odborníci společnosti Deloitte mají rozsáhlé zkušenosti v nejrůznějších průmyslových odvětvích, což jim umožňuje analyzovat vlastnosti jakéhokoli dodavatelského řetězce, od dodavatelů po logistiku a zákazníky, identifikovat příležitosti s nejvyššími možnými dopady na zlepšení a zavést vlastní řešení, která zvyšují efektivitu a snižují náklady.

Náš komplexní přístup zahrnuje všechny funkční oblasti podniku a integruje je do efektivní a rentabilní organizace.