RPA

Služby

Kompetence a metodologie

Tým RPA společnosti Deloitte je složen ze širokého spektra zkušených odborníků, které mu umožňuje naplnit všechny role nezbytné pro úspěšnou dodávku služeb a implementaci robotické automatizace procesů ve všech modelech dodávky služeb:

  • Realizace automatizace každého procesu standardně probíhá na základě hybridní agile metodologie, optimálně využívající výhod konceptu robotické automatizace procesů i aktuální dostupnosti expertů pro konkrétní odvětví či funkční oblast
  • Fázi procesní analýzy dovedeme akcelerovat díky široké znalostní základně Deloitte i expertní znalosti procesů prověřené v praxi
  • Naši vývojáři úzce spolupracují s experty na straně klienta, byznys analytiky, specialisty na procesy i RPA technologickými architekty, s cílem rychle vyřešit jakékoli výzvy, které vyvstanou během projektu
  • Dobře rozumíme dopadům RPA na fungování firmy a dovedeme přitom flexibilně využít našich lokálních i mezinárodních zdrojů, abychom minimalizovali bariéru mezi týmem zavádějícím automatizaci a zaměstnanci klienta
  • Posunout RPA projekty úspěšně z fáze „Proof of Concept“ do fáze plošné implementace nebývá snadné. Společnost Deloitte má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti prověřené úspěšnými projekty napříč několika odvětvími.
Nabídka Deloitte v oblasti RPA

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Ředitel

Jan Hejtmánek je ředitelem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede program robotické automatizace procesů (RPA). Má na starosti vyhledávání příležitostí pro nasazení RPA nebo její kombinace ... více