RPA

Služby

Kompetence a metodologie

Tým RPA společnosti Deloitte je složen ze širokého spektra zkušených odborníků, které mu umožňuje naplnit všechny role nezbytné pro úspěšnou dodávku služeb a implementaci robotické automatizace procesů ve všech modelech dodávky služeb:

  • Realizace automatizace každého procesu standardně probíhá na základě hybridní agile metodologie, optimálně využívající výhod konceptu robotické automatizace procesů i aktuální dostupnosti expertů pro konkrétní odvětví či funkční oblast
  • Fázi procesní analýzy dovedeme akcelerovat díky široké znalostní základně Deloitte i expertní znalosti procesů prověřené v praxi
  • Naši vývojáři úzce spolupracují s experty na straně klienta, byznys analytiky, specialisty na procesy i RPA technologickými architekty, s cílem rychle vyřešit jakékoli výzvy, které vyvstanou během projektu
  • Dobře rozumíme dopadům RPA na fungování firmy a dovedeme přitom flexibilně využít našich lokálních i mezinárodních zdrojů, abychom minimalizovali bariéru mezi týmem zavádějícím automatizaci a zaměstnanci klienta
  • Posunout RPA projekty úspěšně z fáze „Proof of Concept“ do fáze plošné implementace nebývá snadné. Společnost Deloitte má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti prověřené úspěšnými projekty napříč několika odvětvími.
Nabídka Deloitte v oblasti RPA

Kontakt

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Partner | Deloitte CE AI Institute Lead

Jan je partnerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte v České republice. Je vedoucím týmu Inteligentní automatizace pro Deloitte CE a členem výboru Inteligentní Automatizace pro Deloitt... více