Článek

Dotační a daňová podpora pro podnikatele

Vybrané příležitosti v období 2022+

Český systém veřejné podpory nabízí podnikatelům široké možnosti využití nejrůznějších dotací a daňových úlev. Přečtěte si náš souhrn aktuálních příležitostí a získejte výhody, které nabízí aktuální a plánované programy podpory.

Proč se dostupné veřejné podpoře věnovat právě teď?

  • Investice a realizace rozvojových záměrů přinášejí významné konkurenční výhody
  • Začínající nové programové období 2021 - 2027 v rámci strukturálních fondů (OP TAK, OP D, OP ŽP, OPZ+, aj.) - cca 550 mld. Kč k dispozici
  • Nové možnosti v rámci Fondu obnovy EU a dostupných cca 960 mld. Kč pro ČR na podporu restartu ekonomiky
  • Fond pro spravedlivou transformaci a dostupných cca 42 mld. Kč pro tzv. uhelné regiony v ČR (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)
  • Modernizační fond - cca 150 mld. Kč na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie.
  • Inovační strategie České republiky 2019 - 2030 a nové dotační programy
  • Posilování role TA ČR a zvýšení prostředků na podporu VaV
  • Lepšící se přístup veřejné správy k institutu daňových odpočtů na VaV
  • Bezprecedentně nejvyšší množství dotačních prostředků k dispozici pro období 2021 - 2027
Stáhněte si přehled vybraných příležitostí dotační a daňové podpory pro podnikatele
Považujete tyto informace za užitečné?