Celní služby

Řešení

Celní služby

Náklady na clo jsou pro dovozce často významnou položkou. Možnost úspor v této oblasti se však obvykle podceňuje a clo se považuje za nevyhnutelný výdaj společnosti. Na základě našich zkušeností víme, že v oblasti cel existuje významný potenciál pro nalezení možnosti úspor. Níže uvádíme hlavní oblasti, na které se vyplatí zaměřit.

Celní analytiky

Provádíme datové analýzy na základě ucelených dat o dovozech a vývozech, které se týkají klienta za vybrané období, kdy zdrojem dat je státní správa. Celní analytiky umožní mít 100% přehled o obchodu s partnery mimo EU a o nákladech na clo dle jednotlivých dodavatelů a druhů zboží s případným odhalením níže uvedených možností úspory na cle.

Sazební zařazení zboží

Sazební zařazení zboží je klíčový faktor, který ovlivňuje výši cla. Zboží může být zařazeno do kódu celního sazebníku s celní sazbou 0 %, ale také do kódu s celní sazbou v řádu desítek procent. Je proto na místě věnovat této oblasti maximální pozornost. Našim klientům nabízíme revizi sazebního zařazení. Pokud je identifikován potenciál na přeřazení zboží do kódu s nižší celní sazbou, legislativa umožňuje zažádat o retroaktivní vrácení cla u dovozů uskutečněných za poslední tři roky. Pokud je identifikováno riziko nedoplatku, lze včasnou nápravou eliminovat riziko vyměření sankce ze strany celních úřadů.

Původ zboží

Využívání celních preferencí při dovozu zboží může být dalším zdrojem úspory v oblasti cel. Oproti tomu nesprávné osvědčení preferenčního původu pro vaše vývozy, ale také pro vaše dodávky zboží v rámci EU, může mít řadu negativních dopadů, od penalizace ze strany celních orgánů až po ztrátu obchodních partnerů. Je proto na místě ověřit, zda zboží, pro které osvědčujete původ, skutečně splňuje pravidla původu. Našim klientům poskytujeme školení v oblasti preferenčního původu zboží, aby se jejich pracovníci zorientovali v této složité problematice a vyvarovali se případných chyb.

Suspenze

Pokud vaše společnost dováží suroviny pro výrobu/zpracování (materiál, polotovary, komponenty apod.), které nejsou k dispozici na trhu EU, lze za splnění určitých podmínek docílit pozastavení cla (tzv. suspenze). Našim klientům nabízíme asistenci s ověřením splnění podmínek pro získání suspenze. Pokud je žádost o suspenzi schválena, jsou náklady na dovozním cle v převážné většině případu eliminovány na nulu. Zároveň je vhodné prověřit, zda je při dovozu vašeho zboží možné využít některou ze stávajících suspenzí.

Máme zkušenosti

Našim klientům jsme pomohli při celních kontrolách, které byly zaměřeny nejen na revizi sazebního zařazování dováženého zboží, ale také na problematiku stanovení celní hodnoty nebo vystavení dokladů prokazujících původ zboží (EUR 1, prohlášení na faktuře). Praktické zkušenosti máme také s ověřením, zda vyvážené výrobky spadají do skupiny výrobků se statusem dual use.

Nezávazná konzultace a semináře

Nabízíme vám nezávaznou konzultaci a semináře, které se týkají různých celních oblastí. Celní řízení se nevyplácí podceňovat. Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, vše s vámi rádi prodiskutujeme a v těchto oblastech poskytneme asistenci.

Kontakt

Adham Hafoudh

Adham Hafoudh

Vedoucí partner

Adham Hafoudh je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se zejména na DPH a má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním DPH při mezinárodních obcho... více