Celní služby

Řešení

Celní služby

Náklady na clo jsou pro dovozce často významnou položkou. Možnost úspor v této oblasti se však obvykle podceňuje a clo se považuje za nevyhnutelný výdaj společnosti. Na základě našich zkušeností víme, že v oblasti cel existuje významný potenciál pro nalezení možnosti úspor. Níže uvádíme hlavní oblasti, na které se vyplatí zaměřit.

Sazební zařazení zboží

Sazební zařazení zboží je klíčový faktor, který ovlivňuje výši cla. Zboží může být zařazeno do kódu celního sazebníku s celní sazbou 0 %, ale také do kódu s celní sazbou v řádu desítek procent. Je proto na místě věnovat této oblasti maximální pozornost. Našim klientům nabízíme revizi sazebního zařazení. Pokud je identifikován potenciál na přeřazení zboží do kódu s nižší celní sazbou, legislativa umožňuje zažádat o retroaktivní vrácení cla u dovozů uskutečněných za poslední tři roky. Pokud je identifikováno riziko nedoplatku, lze včasnou nápravou eliminovat riziko vyměření sankce ze strany celních úřadů.

Suspenze

Pokud vaše společnost dováží pro výrobu či zpracování suroviny (materiál, polotovary, komponenty apod.), které nejsou k dispozici na trhu EU, lze za splnění určitých podmínek docílit pozastavení cla (tzv. suspenze). Našim klientům nabízíme asistenci při ověřování splnění podmínek pro získání suspenze a pomoc s přípravou žádosti. Pokud je žádost o suspenzi schválena, jsou náklady na dovozním cle v převážné většině případů eliminovány na nulu. Legislativa navíc umožňuje využívat také suspenze, o které dovozce sám nepožádal. Je proto namístě prověřit také tuto možnost, neboť seznam výrobků, pro které je suspenze již schválena, obsahuje několik set položek a pravidelně se rozšiřuje. Navíc pokud je identifikováno, že suspenze byla v platnosti již v době dovozů určitého zboží, lze o pozastavení cla požádat retroaktivně, tzn. že zaplacené clo by mohlo být na základě žádosti vráceno zpět.

Původ zboží 

Využívání celních preferencí při dovozu zboží může být dalším zdrojem úspory v oblasti cel. Oproti tomu nesprávné osvědčení preferenčního původu pro vaše vývozy, ale také pro vaše dodávky zboží v rámci EU může mít řadu negativních dopadů, od penalizace ze strany celních orgánů až po ztrátu obchodních partnerů. Je proto namístě ověřit, zda zboží, pro které osvědčujete původ, skutečně splňuje pravidla původu. Našim klientům poskytujeme nejen poradenství v této oblasti, ale nabízíme také praktická školení šitá na míru, která napomáhají zorientovat se v této složité problematice a eliminovat případné nedostatky při osvědčování původu.

Kontroly vývozu alias „export controls“ 

Kontroly vývozu, tzv. export controls, zahrnují zejména oblast mezinárodního obchodu se zbožím dvojího užití, oblast obchodu s vojenským materiálem či mezinárodní sankce. Doporučujeme věnovat tomuto tématu náležitou pozornost. Před samotným uskutečněním vývozu je nutné včas vyhodnotit, zda dané zboží či transakce nepodléhá kontrole vývozu, a učinit všechny potřebné kroky. Následná náprava možných pochybení bývá obtížná, přičemž související postihy mohou být pro společnost či její jednatele vážné.

Jak vám můžeme s export controls pomoci my?

Celní analytiky

Provádíme datové analýzy na základě ucelených dat o dovozech a vývozech, které se týkají klienta za vybrané období, kdy zdrojem dat je státní správa. Celní analytiky umožní mít 100% přehled o obchodu s partnery mimo EU a o nákladech na clo dle jednotlivých dodavatelů a druhů zboží s případným odhalením výše uvedených možností úspory na cle.

Následné kontroly

Našim klientům pomáháme při celních kontrolách, které jsou zaměřeny nejen na revizi sazebního zařazování dováženého zboží, ale také na problematiku stanovení celní hodnoty nebo prokázání původu zboží. Členy Deloitte týmu jsou jak experti na celní problematiku, tak i zkušení právníci. Tento mix odborníků tak přispívá k zajištění vysoké technické a legislativní úrovně všech výstupů a odpovědí poskytnutých celní správě v rámci celého průběhu kontroly, popř. doměřovacího řízení.

Nezávazná konzultace a semináře

Nabízíme vám nezávaznou konzultaci a semináře, které se týkají různých celních oblastí. Celní řízení se nevyplácí podceňovat. Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, vše s vámi rádi prodiskutujeme a v těchto oblastech poskytneme asistenci.

Kontakt

Petra Závalová

Petra Závalová

Manager

Petra Závalová je celní expertkou s více než s 15ti letou praxí s rozsáhlými znalostmi v oblasti celního práva. Do společnosti Deloitte nastoupila v březnu 2012 a je zodpovědná za celní projekty v Čes... více