Řešení

Veřejná podpora

Téměř každá finanční podpora z veřejných zdrojů poskytnutá soukromému subjektu je přísně regulována právními normami a předpisy Evropské unie. Odborníci ze společnosti Deloitte nabízejí našim klientům z řad soukromého, ale i veřejného sektoru služby při přípravě analýz a posudků týkajících se státní pomoci. Rovněž poskytujeme podporu klientům při dodržování postupů v oblasti veřejné podpory včetně oznámení, přípravy velkých projektů, testování soukromých investorů apod.

Veřejná podpora z veřejných prostředků ve formě dotací, daňových úlev, kapitálových injekcí nebo například ve formě zvýhodněného stavebního pozemku může být poskytnuta pouze za podmínek stanovených unijním právem. Nedodržením podmínek se příjemce vystavuje značnému riziku: povinnosti nedovolenou podporu vrátit. Striktní právní úprava a náročné regulatorní podmínky by však neměly být důvodem, proč se veřejné podpoře vyhýbat. Naši odborníci ve spolupráci s mezinárodní sítí Deloitte umí veškerá rizika analyzovat a režim veřejné podpory nastavit takovým způsobem, aby byl maximálně efektivní a zcela v souladu s legislativními požadavky.

Služby poskytujeme veřejnému i soukromému sektoru, příjemcům i poskytovatelům veřejné podpory. Pro klienty umíme nastavit ten nejvhodnější režim poskytnutí veřejné podpory a dovedeme si poradit i s alternativními způsoby poskytování veřejných prostředků, které veřejnou podporu vůbec nezahrnují.

G&I: Získejte finanční podporu na rozvoj svého podnikání (leták)

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

  • Vyhledávání nejvhodnějšího režimu poskytnutí podpory (blokové výjimky, režim de minimis a další)
  • Posouzení způsobu financování vylučujícího poskytnutí veřejné podpory (test soukromého investora, závazek veřejné služby)
  • Asistence při notifikačním řízení před Komisí (ohledně veřejné podpory mimo existující režimy; pro velké investory lze prostřednictvím notifikace získat podporu podle individuálních potřeb)
  • Podpora při vymáhání škody subjekty poškozenými poskytnutím nedovolené podpory konkurenci (tzv. private enforcement)
  • Posouzení rizik spojených s poskytnutím dotace či jiné formy podpory v rámci due dilligence
  • Řešení otázek ohledně kolaborativního a smluvního výzkumu za účasti veřejných zdrojů

Kontaktujte nás

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partnerka a advokátka

Jiřina Procházková je ředitelkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal v Praze. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové právo a regulace státní podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se z... více