Řešení

Veřejná podpora

Asistence při získávání individuální veřejné podpory a posouzení compliance

Pro podniky je veřejná podpora jedním z možných zdrojů financování investičně náročných a komplexních projektů. Rozsah této podpory a podmínky pro její získání stanovuje Evropská komise, která musí jednotlivé projekty schválit. V Deloitte dokážeme posoudit, zda vámi připravovaný projekt splňuje podmínky získání veřejné podpory a provedeme vás celým schvalovacím procesem od A do Z. Posoudíme také, zda veřejná podpora, kterou jste v minulosti získali splňuje veškeré náležitosti, a nehrozí vám tak např. riziko v podobě povinnosti veřejnou podporu vracet poskytovateli.

Veřejnou podporu je možné získat pro celou řadu různých projektů

 • Jste zahraniční investor a připravujete významnou investici, popř. se chystáte rozšířit už existující podnikání?
 • Chystáte se investovat do významného dekarbonizačního, popř. jiného enviromentálního projektu?
 • Připravujete nákup obchodního podílu ve společnosti s majetkovou účastí státu, kraje nebo obce?
 • Nebo se váš podnik nachází v obtížích a připravujete restrukturalizaci?

Díky našim komplexním znalostem napříč obory a možnosti spolupracovat s našimi kolegy v Bruselu dokážeme komplexně posoudit příležitosti veřejné podpory, realizovat jednotlivé projekty a eliminovat případná doprovodná rizika. A to vše na míru vašim potřebám.

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

 • Posoudíme, zda má vaše firma reálnou šanci veřejnou podporu získat
 • Připravíme pro vás notifikační formuláře a budeme vám asistovat v průběhu schvalovacího procesu
 • Budeme vás zastupovat před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, popř. Evropskou komisí
 • Připravíme restrukturalizační plán v souladu s pravidly veřejné podpory
 • Ověříme splnění podmínek již udělené veřejné podpory na realizované projekty nebo činnosti

Poradenské služby v této oblasti nabízíme také poskytovatelům veřejné podpory jako jsou ministerstva, státní agentury, krajským a městským úřadům a jím zřízeným organizacím.

 • Notifikujeme vaše programy podpor, stejně jako jednorázově poskytnuté podpory 
 • Ověříme, zda je vámi již poskytnutá podpora v souladu s pravidly veřejné podpory
 • Zkontrolujeme nastavení pravidel pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
 • SOHZ (veřejná doprava, sociální služby, zdravotnictví)
 • Pomůžeme vám v oblasti regionální podpory, určení a specifikace MSP
 • Poskytneme poradenství v případě privatizace, popř. naopak majetkového vstupu veřejného sektoru do soukromého podniku 

Kontaktujte nás

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více

Marek Polach

Marek Polach

Manažer

Marek je manažerem v daňovém oddělení společnosti Deloitte. Vystudoval magisterský obor Politologie – evropská studia na Univerzitě palackého v Olomouci. V průběhu své kariéry pracoval ve státní agent... více

Jiřina Procházková

Jiřina Procházková

Partner | Advokát

Jiřina Procházková je partnerkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupov... více

Martin Černý

Martin Černý

Managing Associate | Advokát

Martin Černý je advokát v oddělení veřejné podpory a daňových litigací v Deloitte Legal v Brně. Martin se specializuje na poradenství v oblasti veřejné podpory a dotací, na evropské právo a na zastupo... více