Výzkum a vývoj, investice

Řešení

Granty a pobídky

Možnosti financování s přispěním získání veřejných zdrojů

Podpořte z dotace či slevou na dani svůj výzkum, vývoj nebo investice. Pokud již realizujete některou z podporovaných aktivit a investic nebo je teprve plánujete, pravděpodobně můžete některý z typů veřejné podpory získat. Veškeré její možnosti umíme kombinovat na míru vašemu záměru.

V oblasti podpory z veřejných zdrojů pomáháme klientům již od roku 2004. Tým jsme postavili tak, že je schopen řešit ekonomické, právní i technické otázky, a podpořit tak naše klienty ve všech fázích jejich projektů:

 • Provedeme podrobnou analýzu a následně doporučíme vhodný způsob podpory pro vaše podnikání.
 • Kvalifikovaně se rozhodnete, zda některý ze způsobů podpory zvolíte, případně který.
 • Zpracujeme dokumentaci pro získání podpory.
 • Zařídíme administraci projektu od počátku do konce.
 • Podpoříme vás i během dalších kroků v závislosti na tom, zda čerpáte dotaci, uplatňujete daňový odpočet nebo chcete využít investiční pobídku.
 • V případě kontrol ze strany státních orgánu vás budeme zastupovat.

Na co se vás zeptáme při první konzultaci

 • Co jsou hlavní cíle vašeho projektu?
 • Přemýšlíte o vývoji svého produktu nebo jeho inovaci?
 • Potřebujete nové stroje pro výrobu nových produktů?
 • Potřebujete pro své vývojové aktivity zrekonstruovat objekt nebo pořídit nový?
 • Plánujete energetické úspory nebo ekologická opatření?
 • Jak vysoké jsou předpokládané operativní a investiční výdaje?
 • Kde bude váš projekt realizován?
 • Plánujete v rámci svého projektu přijímat nové zaměstnance?
 • Plánujete do projektu zapojit další podniky, školy či výzkumné instituce a očekáváte vznik duševního vlastnictví?
 • Jaká je vaše očekávaná daňová povinnost v následujících letech?

Výhody spolupráce s námi

 • Otevřeně vám sdělíme odborný názor, zda má váš projekt šanci na úspěch, a upozorníme na rizika.
 • V oblasti veřejné podpory poskytneme kompletní servis od první konzultace po dokončení vašeho projektu/záměru.
 • Zajistíme posouzení vývojových činností znaleckým ústavem Deloitte Advisory.
 • Umíme jednat se státní správou, poskytovateli dotace a správcem daně.
 • Naši odborníci na právo, daně a účetnictví jsou špička v oboru.
 • Technické konzultace probíhají mezi vašimi a našimi techniky.
 • Vysoká kvalita našich služeb přivádí naše klienty zpět i po ukončení spolupráce, a to v rámci souvisejících služeb.

Dotace na výzkum, vývoj a investice

Našim klientům jsme asistovali s podáním více jak 100 úspěšných projektů, a pomohli jim tak získat více než 3 mld. Kč dotační podpory.

Podpora z veřejných zdrojů je možná pro více typů investičních či inovačních aktivit

 • Provádíte výzkum či vývoj nových výrobků nebo technologií?
 • Zvažujete opatření pro úsporu energie ve vašem podniku nebo pro snížení ekologické zátěže?
 • Plánujete pořízení nových strojů pro výrobu nebo nákup hardwaru či softwaru pro výzkum a vývoj?
 • Potřebujete zafinancovat mzdy zaměstnanců nebo zázemí pro výzkum a vývoj?
 • Plánujete zřizování datových center nebo center sdílených služeb?

Pomůžeme vám:

 • Posoudíme, zda má váš projekt potenciál uspět v rámci aktuálních dotačních programů a doporučíme další postup.
 • Zpracujeme dotační žádost, která je klíčová pro úspěch projektu a přiznání dotace.
 • Jsme připraveni administrovat realizaci vašeho projektu včetně výběrových řízení, zajištění monitorovacích zpráv, dodržení pravidel udržitelnosti projektu i jeho povinné publicity.

Daňový odpočet na výzkum a vývoj

Každý rok spolupracujeme s více než 100 klienty, kteří dohromady uplatňují více než 1,5 mld. Kč nákladů každé zdaňovací období, čímž získávají daňové zvýhodnění více než 250 mil. Kč ročně.

Využijte možnost snížení vašeho daňového základu o operativní náklady na výzkumné nebo vývojové aktivity

 • Vyvíjíte nebo inovujete vlastní produkty, výrobní procesy nebo software?
 • Provádíte zakázkový výzkum či vývoj?
 • Máte kladný daňový základ nebo jej očekáváte?
 • Máte významné operativní výdaje – mzdy, materiál a odpisy na výzkum či vývoj?
 • Uplatňujete daňový odpočet a potřebujete nezávislou revizi nebo zastupování při kontrole ze strany státních orgánů?

Pomůžeme vám

 • V rámci vašeho podniku identifikujeme výzkumně-vývojové činnosti a nákladové položky odčitatelné od základu daně.
 • Způsobilost činností výzkumu a vývoje pro odpočet posoudí soudní znalec.
 • Zpracujeme nebo zrevidujeme veškerou dokumentaci nezbytnou pro uplatnění daňového odpočtu.

Investiční pobídky

Využijte možnosti podpořit svou investiční akci pomocí pobídky.

 • Plánujete významné investice do výrobních technologií, nemovitostí, technologických center nebo do center sdílených služeb?
 • Nejste si jisti, co pro vás znamenají chystané nové legislativní podmínky?
 • Rádi byste založili výzkumně-vývojové centrum?
 • Chystáte se investovat nejméně 50–100 milionů Kč (v závislosti na regionu)?
 • V rámci projektu se chystáte vytvářet nová pracovní místa?

Pomůžeme vám

 • Zohledníme specifika vašeho záměru a doporučíme investiční pobídku (nebo jejich kombinaci) ideální pro váš podnik.
 • Zpracujeme spolu s vámi veškerou dokumentaci k projektu.
 • Zajistíme za vás komunikaci s příslušnými orgány.

Veřejná podpora

Veřejná podpora z veřejných prostředků ve formě dotací, daňových úlev, kapitálových injekcí nebo například ve formě zvýhodněného stavebního pozemku může být poskytnuta pouze za podmínek stanovených unijním právem. Nedodržení podmínek se příjemce vystavuje značnému riziku – povinnosti nedovolenou podporu vrátit. Striktní právní úprava ale není důvodem, proč výhod veřejné podpory nevyužít. Odborníci společnosti Deloitte jsou i s využitím kontaktů mezinárodní sítě Deloitte schopni rizika analyzovat a režim veřejné podpory nastavit tak, aby se jim předešlo.

Služby poskytujeme veřejnému i soukromému sektoru, příjemcům i poskytovatelům veřejné podpory. Jsme schopni navrhnout nejvhodnější režim poskytnutí veřejné podpory a dovedeme poradit s alternativními způsoby poskytnutí veřejných prostředků, které veřejnou podporu vůbec nebudou zahrnovat.

Pomůžeme Vám

 • Při hledání nejvhodnějšího režimu poskytnutí podpory (blokové výjimky, režim de minimis a další);
 • Při hledání způsobu financování vylučujícího poskytnutí veřejné podpory (test soukromého investora, závazek veřejné služby);
 • V notifikačním řízení před Komisí – se souhlasem Komise lze poskytnout veřejnou podporu mimo existující režimy. Pro velké investory umožňuje notifikace získat podporu podle individuálních potřeb;
 • Při vymáhání škody subjekty poškozenými poskytnutím nedovolené podpory konkurenci (tzv. private enforcement);
 • Investorům při posuzování rizik spojených s poskytnutím dotace či jiné formy podpory v rámci due dilligence;
 • V otázkách kolaborativního a smluvního výzkumu za účasti veřejných zdrojů.

Kontakt

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti výzkumu, vývoje, dotací a daňových podpor, a to jak pro český, tak celý středo... více