Článek

Josef Steinberger, zakladatel SentiSquare: Dotáhnout něco do praxe je mnohem lepší než do výzkumného článku

Pedagog a vědec Josef Steinberger založil softwarovou firmu SentiSquare. Ta poskytuje maximálně detailní vhled do chování zákazníků. Mezi Josefovy klienty patří největší české společnosti.

Jak přesně ten váš systém na tvorbu insightu o zákaznících funguje? 

V první fázi dostaneme od našeho klienta nějaká textová data a zároveň se snažíme naučit náš systém ten jazyk. Snažíme se, aby pochopil významy všech těch slov, které v  textech jsou. Není to tak, že bychom stavěli nějakou složitou ontologii, je to čistě statistický přístup, kdy vlastně projíždíme data od klienta a snažíme se naučit ten systém podle kontextu, co které slovo znamená. Tím se vlastně ten stroj naučí, co znamená které slovo, nějakou sémantiku a vytvoří se takzvaný sémantický model. To je ta první fáze. 

V druhé fázi se snažíme nějakým způsobem ten text od zákazníka interpretovat. Příklad – směřujeme emaily na správného člověka ve firmě. Z historických dat víme, kdo na podobný email odpověděl, a tímto způsobem se ten systém učí, kam vlastně ten mail přesměrovat. 

Další dobrá ukázka je analýza sentimentu, jak se tomu trošku nepřesně říká. V zásadě máme data od zákazníka se zpětnou vazbou o klientových produktech nebo službách. Cílem je říct, jestli je ten text pozitivní nebo negativní. My potřebujeme nějakou množinu textu, kde řekneme „tyto kontexty jsou pozitivní, tyhle negativní“, pak už se použije zmiňovaný sémantický model, který to rozšíří, takže nepotřebujeme milion učících dat, ale řádově nízké tisíce. Funguje to dobře.

Jak se dostane člověk od vědy k byznysu? 

Do toho aplikačního výzkumu jsem nakouknul v Itálii v Evropské komisi, kde jsme dělali pro evropské agentury media monitoring asi v padesáti jazycích. Tam jsem přišel na to, že je dobrý nekončit nějakým výzkumným článkem, ale dotáhnout to do softwaru, který někdo používá. Takže jsem se o to zajímal dál a nakonec z toho vznikla firma SentiSquare, kterou jsem založil s kolegy. Dotáhnout to do praxe se mi líbí mnohem víc než do toho výzkumného článku.

Považujete tyto informace za užitečné?