Projděte si průzkum Deloitte o RPA

Analýza

Roboti jsou připraveni. A vy?

Projděte si průzkum Deloitte o RPA

Pokud se tempo zavádění RPA nezmění, v příštích pěti letech bude zavedena univerzálně. Projděte si třetí ročník globálního průzkumu Deloitte o robotice

Listopad 2017

Průzkum společnosti Deloitte o RPA (robotická procesní automatizace), kterého se v roce 2017 zúčastnilo více než 400 respondentů z celého světa, ukazuje, že povědomí o robotice je vysoké. Stále více společností zkoumá příležitosti RPA a/nebo testuje přínosy na bázi projektů ověřujících její komerční využitelnost (proof of concept). Tyto firmy jsou přesvědčeny o tom, že robotika pomůže významně zvýšit produktivitu, a že je aplikovatelná na významnou část jejich činností.

Během uplynulého roku výrazně narostl zájem o robotiku i využití kognitivních technologií a umělé inteligence v médiích i na odborných konferencích. Robotická automatizace procesů (RPA) dnes představuje vyzkoušenou technologii, a ti, kdo ji začali ve větším měřítku už aktivně využívat – především v centrech sdílených služeb a dalších převážně administrativně zaměřených organizacích, již dosahují významných benefitů.

Průzkum: Více než polovina respondentů už RPA využívá

Průběžné zlepšování a automatizace zůstávají nadále mezi předními body strategické agendy většiny společností: 53 % respondentů se již vydalo cestou RPA a dalších 19 % plánuje její využití v příštích dvou letech. Pokud se tempo zavádění RPA nezmění, v příštích pěti letech bude zavedena téměř univerzálně.

Z RPA se stále více stává příležitost na úrovni celé organizace: pro 64 % respondentů představuje RPA strategickou nebo celofiremní iniciativu. Tento podíl významně vzrostl. Ještě před 12 měsíci přitom RPA označilo za součást širší firemní iniciativy pouze 15 % respondentů. Řada organizací, které začaly s RPA iniciativami pro konkrétní oddělení, je rozšířila nebo konsolidovala tak, aby bylo možné využít jejich většího přínosu, kterou nabízí implementace napříč celou společností. 

Očekává se, že roboti by mohli nahradit významnou část stávající pracovní síly. V průměru se předpokládá, že při přepočtení na plný úvazek (FTE) by roboti mohli pokrýt 20 % kapacity zaměstnanců. Toto očekávání odpovídá realitě u společností, které již RPA implementovaly. Zdá se však, že firmy, které zavedly RPA ve větším měřítku, získaly natolik pozitivní zkušenost, že jsou jejich očekávání ještě ambicióznější: věří, že plných 52 % kapacity zaměstnanců přepočtené na plný úvazek by bylo možné nahradit roboty.  

Klíčová zjištění

 • Implementace RPA má atraktivní dobu návratnosti – méně než 12 měsíců. Společnosti, které spustily pilotní projekt RPA, očekávají průměrnou dobu návratnosti 9,3 měsíce, zatímco ve skutečnosti je návratnost, jíž dosáhly podniky, které RPA implementovaly a následně nasadily ve větším měřítku, 11,5 měsíce.
 • 78 % firem, které RPA již implementovaly, očekává během následujících tří let významný nárůst investic do RPA; organizace, které spustily pilotní projekt, plánují do RPA investovat v průměru 1,5 milionu USD. Společnosti, které RPA zavedly nebo ji dále rozšířily na celý podnik, již do robotiky investovaly v průměru 3,5 milionu USD. 
 • Výkonné vedení a vedoucí jednotlivých divizí patří ve společnostech, které RPA zavedly, typicky k jejím hlavním podporovatelům: 72 % respondentů uvedlo, že vrcholné vedení nasazení RPA podporuje. 
 • Resistence vůči nasazování robotiky se mezi ostatním managementem společností od loňského roku snížila. Zásadní je skutečnost, že pouhých 17 % respondentů řešilo nějakou formu odporu zaměstnanců vůči pilotnímu RPA projektu. Tento podíl klesl na pouhá 3 % u respondentů, kteří RPA následně implementovali nebo rozšiřovali její nasazení. 

Jak na robotiku? Začněte s troufalými ambicemi!

Myslete přitom…

 • ve velkém – zvažte nasazení robotiky v celé organizaci a maximalizujte tím její přínos
 • na všechny – využijte ji naplno ve všech relevantních útvarech
 • na přínosy – dívejte se dál než na pouhé snížení počtu pracovníků a usilujte o širší dopad
 • na ty nahoře – získejte si členy výkonného vedení na svou stranu, stanou se vašimi největšími zastánci.

Vybudujte pevné základy

 • Zaměřte se na proces – složité procesy vyžadují v principu i složitější roboty 
 • Získejte si přízeň IT – zajistěte si hned od začátku podporu IT
 • Zapojte vlastní lidi – budujte automatizaci pro své zaměstnance a s nimi
 • Využijte robotiku k transformaci – nasazujte robotiku tak, aby představovala transformaci, nikoli pouhý experiment  

Proveďte vysokorychlostní změnu

 • Zeštíhlete – plánujte svoji digitální pracovní sílu tak, aby byla rychlá
 • Budujte vstřícnou organizaci – posilujte podporu v celé firmě
 • Nastavte vhodné řízení a správu – zaměřte se na schopnost rozhodovat, ale současně i na flexibilitu
 • Buďte agilní – agilní způsob práce maximalizuje dopad robotiky 

RPA z pohledu expertů společnosti Deloitte

„Robotika se od ostatních automatizačních projektů liší především v postupném nasazování. Je velmi důležité mít velké ambice, ale zároveň chápat, že automatizace pomocí RPA přijde postupně s každým (malým) nasazeným procesem.”
Milan Kulhánek, partner zodpovědný za oblast RPA

„Pro úspěšné zavedení RPA je zcela zásadní IT. To je pravidlo, které jsme se naučili respektovat jak při zavádění RPA ve společnosti Deloitte, tak na četných projektech pro naše klienty. Zjistili jsme, že je výrazný rozdíl mezi rychlostí a náklady na nasazení RPA u klientů, jejichž IT oddělení je angažované a vstřícné, a u klientů, kde IT takovou podporu neposkytuje.”
Jan Hejtmánek, senior manažer zodpovědný za oblast RPA 

Považujete tyto informace za užitečné?