Perspektivy

Technologické trendy pro rok 2020

Které technologie budou mít největší dopad na váš business?

Nejnovější technologický pokrok nám slibuje emočně inteligentní rozhraní a hyperintuitivní kognitivní schopnosti. Dokážeme navrhnout systémy, které budou umět nalézt obchodní hodnotu v technologických trendech zítřka a zároveň zůstanou životaschopné po desetiletí?

V roce 2020 nás vítá další etapa digitální evoluce s příslibem nástupu emočně inteligentních rozhraní a hyperintuitivních kognitivních schopností, které umožní transformovat podnikání dosud nečekaným způsobem. V rámci přípravy na nadcházející dekádu disruptivních změn však není od věci vzpomenout na jeden zásadní rys průlomových inovací minulosti: v 80. letech tak byly například navrženy mainframe systémy, které jdou v provozu a generují obchodní hodnotu dodnes. Ano, jsou sice z dnešního pohledu zastaralé, kolik z nás ale vytvoří systémy fungující několik desetiletí? A jaký odkaz po sobě tedy zanecháme?

Snaha o dosažení dlouhé životnosti a adaptability vyžaduje hlubokou znalost reality dneška i možností zítřka. Žádá porozumění technologiím a tržním silám, které budou iniciátory změn, a představuje také dlouhotrvající závazek k soustředěnému a postupnému pokroku.

V tomto kontextu představujeme Technologické trendy pro rok 2020, jedenácté vydání výroční studie Deloitte zabývající se nastupujícími technologickými trendy, které ovlivní vaši společnost v nadcházejících 18-24 měsících. Hned několik letošních trendů jsou reakcí na přetrvávající výzvy v IT oblasti, další pak představují technologicky specifické dimenze významných podnikových příležitostí. Všechny z nich mají potenciál iniciovat zásadní změny.

Technologické trendy pro rok 2020

Jak se vyvíjejí technologické trendy: jedenáct let studie Tech Trends

Studii Technologické trendy pro rok 2020 zahajujeme aktuálním pohledem na devět makro faktorů představujících základy technologické inovace – digitální zkušenost, datovou analytiku, cloud, redesign core systémů, řízení kybernetické bezpečnosti, transformaci IT organizace, digitální realitu, kognitivní technologie a blockchain – které jsme detailně analyzovali v loňském vydání. Letošní studie rozebírá, jak jsou tyto makro faktory ve společnostech dále osvojovány a jak budou spoluvytvářet trendy, u nichž předpovídáme disruptivní efekt na fungování firem v nadcházejícím období. Zároveň se blíže zabýváme dalšími třemi technologiemi, které se pravděpodobně samy stanou novými makro faktory – vnější uživatelská zkušenost (ambient experience), exponenciální inteligence a kvantové výpočty.

V dalších kapitolách studie se pak věnujeme trendům, které budou i přes své ukotvení v současné realitě zároveň utvářet způsob, jakým budeme pracovat v budoucnu. Trendy se vyvíjejí často nepředvídatelným způsobem. A mnohdy se ty nejzajímavější příležitosti objevují v oblastech, kde se jednotlivé trendy prolínají. Hned několik z letošních trendů představuje fascinující kombinaci makro faktorů a dalších technologických objevů. Například digitální dvojčata ztělesňují kulminaci modernizovaných core systémů, pokročilých kognitivních modelů, integrovaných senzorů ad. – recept, jenž je navíc sám o sobě trendem, i když staví na rozvoji vícero individuálních technologií.

Věříme, že vám studie Technologické trendy pro rok 2020 poskytne vítaný náhled a inspiraci pro další digitální rozvoj vaší společnosti. Cesta od reality dneška směrem k možnostem zítřka bude dlouhá a plná překvapení, takže miřte vysoko a podle toho také tvořte!

Máte zájem se dozvědět více? Pak si stáhněte kompletní studii Technologické trendy pro rok 2020.

Doporučené