Nástroje

Celní analytiky

Efektivně prověří údaje z celních prohlášení za vybrané období. Snadno a rychle.

Nástroj Celní analytiky prověřuje 100% informace z celních prohlášení. Okamžitě odhalí možné úspory, případně rizika spojená s nedoplatkem na cle.

Celní analytiky využívají detailní informace ze systému celní správy v podobě datového souboru. Díky tomu získáte přehled o nákladech na clo pro jednotlivé typy komodit a můžeme se zaměřit s podrobnou kontrolou na nejmateriálnější druhy zboží.

Posoudíme, zda uplatňujete správné sazební zařazení a s tím související celní sazbu. Anebo jestli naplno využíváte možné celní úlevy, jako jsou celní preference případně celní suspenze. Prověříme i to, jak pracují vaši celní deklaranti a jaká měla být vykázaná dovozní DPH.

 

Víte, že díky celním analytikám...
  • získáte 100% přehled o vašich celních operacích bez zdlouhavého a kontinuálního sběru dat ve vašich systémech?
  • je možné prověřit možnost úspor na cle v souvislosti s využitím existujících celních úlev? 
  • je možné provést revizi sazebního zařazení zboží? 
  • můžete provést rekonciliaci dovozní DPH bez pracného ověřování zdrojových dat? 
  • dostanete komentář a doporučení ke stavu vašich celních operací?
  • můžeme identifikovat rizika ještě před tím, než tak učiní celní úřad?

Přínosy
  • Efektivní a rychlý přehled o všech celních operacích
  • Maximální ověření možnosti úspor v oblasti cel
  • Zacílení analýzy na materiální oblasti
  • Detailní vyhodnocení získaných dat doplněné o doporučení a to vše ve srozumitelné podobě

Kontaktujte nás

Petra Závalová

Petra Závalová

Manažerka

Petra Závalová je celní expertkou s více než s 15ti letou praxí s rozsáhlými znalostmi v oblasti celního práva. Do společnosti Deloitte nastoupila v březnu 2012 a je zodpovědná za celní projekty v Čes... více