Služby

Personal Finance Management (PFM)

Správa osobních financí - pojem, který zná každý, kdo hospodaří se svými finančními prostředky. Jednotliví klienti nebo rodiny tak mohou vidět, kolik vydělávají, za co a kde utrácejí, na co šetří a jakým způsobem své peníze zhodnocují.

Nedílnou součástí práce s osobními financemi je proces plánování a sledování cílů. Je to dynamický proces, který vyžaduje pravidelnou kontrolu a opětovné vyhodnocování. Ve zkratce jde o počáteční zhodnocení situace, následné nastavení cílů a vytvoření plánů a v konečném důsledku pak plnění plánů, konečné monitorování a opětovné zhodnocení situace po změně. Sledovat takto podrobně osobní finance a aktualizovat všechny vstupní údaje je velmi náročné a pro jednotlivce často nereálné – proto přichází PFM řešení.

Jak PFM řešení pomáhají klientům?

PFM řešení mají za cíl zjednodušit a zefektivnit proces hospodaření s penězi. Pro ten účel pracují s velkým množstvím datových zdrojů a využívají sofistikované algoritmy. Díky tomu pomáhají klientům automatizovat kontrolu a získat přehled nad jejich financemi i stanovovat a splňovat krátkodobé a dlouhodobé finanční cíle pohodlným způsobem. To vše ve výsledku vede ke zvýšení finanční gramotností klientů a rozvoji pozitivních finančních návyků.

Jednoduchým příkladem benefitu pro klienta může být následující situace. Klient chce následující léto letět do New Yorku, ale má obyčejně problémy s šetřením. PFM řešení mu umožňuje, aby si ve svém bankovnictví nastavil cíl (nákup letenky do New Yorku) včetně termínu, kdy chce mít našetřeno. PFM aplikace poté začne klientovi automaticky posílat částku z každé platby do „kasičky“ příslušící nákupu letenky. Zároveň zanalyzuje klientovy výdaje a doporučí mu, kde může ušetřit, aby svého cíle dosáhl.

Jak PFM řešení pomáhá bankám?

Řešení pro Personal Finance Management pomáhají bankám budovat digitální platformy nové generace, které zajišťují unikátní uživatelskou zkušenost pro klienty a zvyšují jejich loajalitu vůči bance. Na základě dat, která poskytuje PFM řešení, banka dokáže zvyšovat prodeje prostřednictvím cílenějších nabídek, které odpovídají aktuálním potřebám klientů.

Pro banku PFM řešení znamená jednu hlavní výhodu – lepší poznání chování svých klientů. Díky datům o tom, za co klienti utrácejí a na co šetří, může banka nabídnout lepší produkty přímo na míru jednotlivým klientům.

Co nabízíme?

Zajištění kompletní implementace PFM řešení do prostředí banky i vývoj řešení na míru. A to buďto přímo námi nebo předními dodavateli PFM řešení, se kterými Deloitte spolupracuje.

Analýza a návrh strategie
  • Analýzu potřeb klientů a vydefinování klientských cest pro zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti
  • Analýzu obchodních a technických požadavků na PFM řešení
  • Návrh architektury PFM řešení včetně výběru modelu nasazení – on premise nebo cloud
  • Integraci PFM řešení s chatboty

Implementace a uvedení do provozu
  • Návrh integrace PFM řešení do prostředí banky včetně implementace zabezpečení jednotlivých komponent
  • Návrh a implementaci klientské webové a mobilní aplikace pro PFM funkcionality (jako samostatné aplikace i plně integrovatelné do internetového a mobilního bankovnictví)
  • Přípravu detailního plánu nasazení PFM řešení včetně prioritizace jednotlivých funkčních modulů
  • Zajištění adopce nového řešení mezi klienty banky