Branchen er hjulpet frem af en høj bygge- og erhvervsaktivitet, der sætter gang i omsætningen. Indtjeningen følger med væksten i aktivitetsniveauet, men manglen på kvalificeret arbejdskraft kan få konsekvenser på sigt.

Der er ikke aflagt nok 2019-regnskaber endnu til at sige noget meningsfuldt om branchen generelt her i 2020. Derfor har vi ikke opdateret denne del af analysen. Nedenfor kan du se den seneste helårsanalyse fra 2019.

Der er fortsat godt gang i aktiviteten i installationsbranchen, hvor omsætningen samlet voksede med omkring seks procent. Det er samme niveau som i 2017 og er pænt – særligt set i lyset af den beskedne stigning i BNP på bare 1,5 procent i 2018.

Ligesom tidligere år oplever især vvs-virksomhederne fremgang i aktivitetsniveauet. Her steg omsætningen ca. syv procent, mens el-virksomhederne i gennemsnit øgede omsætningen med lidt over fire procent. Væksten vidner om et fortsat højt aktivitetsniveau, og det ser vi både i byggeriet og blandt erhvervsvirksomhederne, hvor der fortsat er rift om bygningsinstallatører.

"Det er positivt, at væksten i installationsbranchen fortsætter, og at indtjeningen nu i højere grad end tidligere følger med på trods af stærk konkurrence og generel mangel på kvalificeret arbejdskraft."

René Andersen, Brancheleder for Installationsbranchen i Deloitte.

”Det er de mellemstore virksomheder i begge brancher, der præsterer den bedste indtjening, og på trods af generel fremgang har især de større installatørvirksomheder fortsat en udfordring på indtjeningssiden," bemærker Mads Graves, der er direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Beskæftigelsen stiger fortsat

Efter et par år med markant stigende beskæftigelse i installationsbranchen fra 2014 til 2016, så det i 2017 ud til, at stigningen så småt var begyndt at aftage. Vi kan dog konstatere, at beskæftigelsen i branchen også steg i 2018 med samlet 4,4 procent. Heraf stod el-virksomhederne for den største fremgang på knap fem procent, mens beskæftigelsen i vvs-branchen steg med knap fire procent.

Sidste år beskæftigede installationsbranchen lidt over 47.000 personer, hvilket er 2000 flere end året forinden. At branchen øger beskæftigelsen med over fire procent på trods af generel mangel på kvalificeret arbejdskraft indikerer, at installationsvirksomhederne i stigende omfang benytter sig af arbejdskraft fra andre faggrupper til opgaver, hvor det er muligt og giver mening. Det er naturligvis usikkert, om beskæftigelsesfremgangen fortsætter i de kommende år. Det afhænger i sagens natur bl.a. af markedsudviklingen samt af udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, både indenlandsk og udenlandsk.

Den samlede omsætning i installationsbranchen stiger mere end beskæftigelsen, hvilket resulterer i en øget omsætning pr. medarbejder, bemærker René Andersen:

”Det er positivt at se en stigning i omsætningen pr. ansat også i 2018, da 2016 og 2015 viste en negativ udvikling.”

Du kan dykke ned i de specifikke nøgletal for henholdsvis el-virksomhederne, vvs-virksomhederne og teknikentreprenørerne i kapitlerne her på sitet.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

René Andersen

Partner

+45 51 21 49 02

Share this story

Related topics