Branchen er hjulpet frem af en høj bygge- og erhvervsaktivitet, der sætter gang i omsætningen. Indtjeningen følger med væksten i aktivitetsniveauet, men manglen på kvalificeret arbejdskraft kan få konsekvenser på sigt.

Der er fortsat godt gang i aktiviteten i installationsbranchen, hvor omsætningen samlet voksede med omkring 10 procent.

Det er især el-virksomhederne, der realiserer fremgang i aktivitetsniveauet. Her steg omsætningen ca. 17 procent, og vvs-virksomhederne øgede i gennemsnit omsætningen med lidt over 8 procent. Væksten vidner om et fortsat højt aktivitetsniveau, og det ser vi både i byggeriet og blandt erhvervsvirksomhederne, hvor der fortsat er rift om bygningsinstallatører.

"Det er positivt, at væksten i installationsbranchen fortsætter, og at indtjeningen nu i højere grad end tidligere følger med på trods af stærk konkurrence og generel mangel på kvalificeret arbejdskraft."

René Andersen, Brancheleder for Installationsbranchen i Deloitte.

Beskæftigelsen stiger fortsat

Efter et par år med markant stigende beskæftigelse i installationsbranchen fra 2014 til 2016, så det i 2017 ud til, at stigningen så småt var begyndt at aftage. Vi kan dog konstatere, at beskæftigelsen i branchen fortsat steg i 2019 med samlet 2 procent. Heraf stod el-virksomhederne for den største fremgang på 3 procent, mens beskæftigelsen i vvs-branchen ligger på niveau med 2018.

Samlet set beskæftigede installationsbranchen i 2019 lidt over 48.000 personer, hvilket er 1.000 flere end året forinden. At branchen øger beskæftigelsen med 2 procent på trods af generel mangel på kvalificeret arbejdskraft indikerer, at installationsvirksomhederne i stigende omfang benytter sig af arbejdskraft fra andre faggrupper til opgaver, hvor det er muligt og giver mening. Det er naturligvis usikkert, om beskæftigelsesfremgangen fortsætter i de kommende år. Det afhænger i sagens natur bl.a. af markedsudviklingen samt af udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, både indenlandsk og udenlandsk.

Den samlede omsætning i installationsbranchen stiger mere end beskæftigelsen, hvilket resulterer i en øget omsætning pr. medarbejder, bemærker René Andersen:

”Det er positivt at se en stigning i omsætningen pr. ansat igen i 2019.”

Du kan dykke ned i de specifikke nøgletal for henholdsvis el-virksomhederne, vvs-virksomhederne og teknikentreprenørerne i kapitlerne her på sitet.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

<

Kontakt

René Andersen

Partner

+45 51 21 49 02

Share this story