Indtjeningen hos teknikentreprenørerne er gået tilbage og ligger fortsat langt under gennemsnittet for den øvrige del af installationsbranchen.

Teknikentreprenørerne, der omfatter de seks største virksomheder i installationsbranchen, leverede meget forskellige regnskabsresultater i 2019 ligesom tidligere år. Virksomhedernes indtjening pr. ansat faldt i gennemsnit fra ca. 22.000 kr. i 2018 til ca. 14.000 kr. i 2019. Dette fald var primært drevet af, at 4 teknikentreprenører havde negativt primært resultat i 2019.

Derfor er billedet af virksomhedernes indtjeningsevne også mere differentieret, end faldet giver indtryk af.

En gennemsnitlig indtjening på 14.000 kr. pr. ansat er efter vores vurdering utilfredsstillende lavt set i forhold til den øvrige installationsbranche, hvor indtjeningen pr. ansat i gennemsnit ligger markant højere. Hertil skal tilføjes, at 4 ud af 6 teknikentreprenører i 2019 havde negativ indtjening.

Disse virksomheder opererer hovedsageligt på entreprisemarkedet med stor volumen, men meget små marginer, og der er dermed høj risiko for underskud, hvis økonomien i enkeltstående projekter går galt.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

René Andersen

Partner

+45 51 21 49 02

Share this story