De mindre virksomheder og virksomhederne med 26-50 ansatte trækker indtjeningen i VVS-branchen op.

Særligt de mindste VVS-virksomheder styrker indtjeningen, mens de største virksomheder fortsat ligger efter i indtjeningen målt pr. ansat.

Mens indtjeningen pr. ansat er steget for de mindste virksomheder i 2022, ser det anderledes ud for virksomhederne med 26-50 ansatte, som har oplevet et fald i produktiviteten, og leverede i 2022 et fald i indtjening pr. ansat fra 116 t.kr. pr. ansat i 2021 til 103 t.kr. pr. ansat i 2022.

Det primære resultat pr. ansat udgør 93 t.kr. i 2022, hvilket er stort set uændret i forhold til 2021, hvor det primære resultat pr. ansat udgjorde 94 t.kr. Virksomhederne med 5-10 ansatte har den højeste indtjening pr. ansat med 107 t.kr. Det primære resultat pr. ansat er væsentligt mindre for virksomhederne med 51-100 ansatte og 100+ ansatte end for de mindre VVS-virksomheder, da de realiserer henholdsvis 76 t.kr. og 56 t.kr. i primært resultat pr. ansat.

”Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos VVS-virksomhederne er faldet lidt fra 94 t.kr. pr. ansat i 2021 til 93 t.kr. pr. ansat i 2022. Men ligger fortsat på et historisk højt niveau.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Soliditetsgraden udgør 36 procent i 2022, hvilket er et fald på 1 procentpoint i forhold til 2021.

Afkastet af den investerede kapital for VVS-virksomhederne er faldet i 2022, og er gået fra 37 procent i 2021 til 32 procent i 2022.

89 procent af VVS-virksomhederne havde overskud i 2022, hvilket er et fald på 2 procentpoint i forhold til 2021, hvor 91 procent af VVS-virksomhederne havde overskud.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner

+45 24 23 83 04

Share this story