De mellemstore virksomheder trækker forsat indtjeningen i vvs-branchen op.

Særligt en gruppe af vvs-virksomheder styrker indtjeningen, mens de resterende grupper har oplevet fald i indtjeningen målt pr. ansat.

Mens indtjeningen pr. ansat er faldet for de fleste kategorier i 2019, har virksomhederne med 11-25 ansatte, som den eneste gruppe, formået at øge produktiviteten og leverede i 2019 den højeste stigning i indtjening pr. ansat med en stigning på 8 procent fra 73.000 kr. pr. ansat i 2018 til 79.000 kr. pr. ansat i 2019. Det skal ses i lyset af en betydelig stigning i beskæftigelsen i branchen, der er steget med 14 procent.

Virksomhederne med 26-50 ansatte har den højeste indtjening med 87.000 kr. pr. ansat i 2019, hvilket dog er en tilbagegang i forhold til 2018, hvor indtjeningen pr. ansat lå på 91.000 kr.

De større danske vvs-virksomheder, som havde en flot udvikling i indtjeningen i 2018, går tilbage igen fra 61.000 kr. pr. ansat i 2018 til 49.000 kr. pr. ansat i 2019.

”Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos vvs-virksomhederne er faldet lidt. Men det skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er forøget markant og at den gennemsnitlige indtjening pr. ansat fortsat ligger på et flot højt niveau sammenlignet med tidligere år."

René Andersen, Brancheleder for Installationsbranchen i Deloitte.

Det skal dog bemærkes, at populationen af vvs-virksomheder med over 100 ansatte kun omfatter 9 virksomheder, hvorfor udviklingen i en enkelt eller få virksomheder påvirker gennemsnitsresultaterne for de enkelte regnskabsår betydeligt, påpeger han.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

René Andersen

Partner

+45 51 21 49 02

Share this story

Related topics