Business Finance

Lønsomheds- og omkostningsstyring

Hvordan kan virksomheder bruge data og information til at blive klogere på, hvor i deres forretning, der skabes værdi? Og ligeså vigtigt, hvor bør der gøres en indsats for at rette op underskudsgivende aktiviteter, produkter eller kunder?

Udfordringer

Bliv klogere på, hvordan du kan bruge transparens i virksomhedens omkostninger og indsigt i produkt- og kundelønsomhed til at træffe bedre taktiske og strategiske beslutninger.

Lønsomheds- og omkostningsstyring har til formål at hjælpe virksomheder med at udvikle en vision, strategi og plan for styring af virksomhedens omkostninger og/eller lønsomhed, som er tæt knyttet til virksomhedens overordnede målsætninger.

Virksomheder står generelt over for et stigende pres på rentabilitet, hvilket ofte betyder et øget pres på omkostningerne. Af denne årsag har mange CFO’er et incitament til at påbegynde en omkostnings- og lønsomhedstransformation for at skabe større transparens og kontrol.

Nogle af vores kunders nøgleudfordringer med lønsomheds- og omkostningsstyring omfatter:

 • Mangel på nøjagtigt, rettidigt og relevant data i lønsomhedsberegning. Forbedringer kan understøtte bedre beslutningstagning og øge virksomhedens rentabilitet
 • Manglende indsigt i faktiske omkostninger og lønsomhed på f.eks. kunder, produkter og tjenesteydelser på tværs af værdikæden
 • Uhensigtsmæssig adfærd grundet incitamenter, der ikke er knyttet til faktisk lønsomhed

Vores tilgang

I takt med at omverdenen ændrer sig i kombination med, at virksomheder både vokser og udvikler sig, støder virksomheder ofte på ændringer i deres kundebase, forretningsprocesser, it-systemer og organisationsstrukturer. At have en effektiv lønsomheds- og omkostningsstyring forbedrer ledelsens evne til at anvende data til effektivt at kunne træffe bedre strategiske og taktiske beslutninger, som kan styrke virksomhedens rentabilitet.

Vores kerneydelser er inddelt i tre hovedområder:

 1. Dataindsamling og -model

  Første skridt mod transparens er indsamling af data, definition af omkostningspuljer, processer og omkostningsobjekter. Herfra bygges lønsomhedsmodellen gennem fordelinger af direkte og indirekte omkostninger fra omkostningspuljer til objekter. Objekter tæller oftest produkter eller kunder.

 2. Lønsomhedsmodel og initiativer

  Gennem analyse af lønsomhedsmodellens resultater kan virksomheder identificere forbedringsmuligheder og initiativer omkring bl.a. specifikke kundesegmenter, produktgrupper eller interne forretningsprocesser. Det kan være prisstrategiske initiativer eller automatisering af processer.

 3. Eksekvering og opfølgning

  Eksekvering af initiativer sker bedst gennem involvering af personer i forretningen, da lønsomhedsmodellen ofte strækker sig over hele værdikæden. De rette personer gøres ansvarlige for udvalgte initiativer og modellen kan løbende anvendes til opfølgning på initiativerne.

 1. Dataindsamling og -model
 2. Lønsomhedsmodel og initiativer
 3. Eksekvering og opfølgning

Første skridt mod transparens er indsamling af data, definition af omkostningspuljer, processer og omkostningsobjekter. Herfra bygges lønsomhedsmodellen gennem fordelinger af direkte og indirekte omkostninger fra omkostningspuljer til objekter. Objekter tæller oftest produkter eller kunder.

Gennem analyse af lønsomhedsmodellens resultater kan virksomheder identificere forbedringsmuligheder og initiativer omkring bl.a. specifikke kundesegmenter, produktgrupper eller interne forretningsprocesser. Det kan være prisstrategiske initiativer eller automatisering af processer.

Eksekvering af initiativer sker bedst gennem involvering af personer i forretningen, da lønsomhedsmodellen ofte strækker sig over hele værdikæden. De rette personer gøres ansvarlige for udvalgte initiativer og modellen kan løbende anvendes til opfølgning på initiativerne.

Hvorfor Deloitte?

Deloitte er den førende partner inden for lønsomheds- og omkostningsstyring, som skaber rentabel vækst gennem transparens og faktabaseret beslutningstagen.

Vi kan hjælpe jer med at besvare spørgsmål som:

 • Hvad koster de tjenesteydelser, der leveres til forretningen af vores gruppefunktioner, og hvordan kan de optimeres?
 • Hvilke kunder og produkter bidrager til vores bundlinje, og hvilke ødelægger værdi?
 • Er vores serviceniveau for højt, eller skal vi foretage justeringer for at sikre lønsomhed på tværs af forretningen?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Har du behov for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Christian Bækdal

Partner

Kasper Kjellberg Holst

Senior Manager