Business Finance

Performance management

Hvordan skaber man bedst forudsætningerne for, at alle i virksomheden har den samme forståelse af, hvad der er vigtigt, og at de løber i den samme retning? Få hjælp til at etablere den rette styringsmodel for din virksomhed.

Udfordringer

Få en struktureret gennemgang med Deloittes Performance Management-metode til at forbedre virksomhedens styring og værdiskabelse.

Performance Management er en blanding af grundlæggende elementer såsom værdier, ansvarsfordeling, nøgletal, dialoger og kultur, som danner rammerne om, hvordan forretningsprocesser kører (f.eks. planlægning, budgettering og forecasting eller ledelsesrapportering).

Måden, hvorpå en virksomhed arbejder med Performance Management kan være en så integreret del af virksomhedens kultur, at den sjældent bliver udfordret, tilpasset eller forbedret. I forlængelse heraf ser Deloitte nogle udfordringer i markedet:

 • Uenighed blandt ledelsen om, hvad der egentlig definerer værdi for virksomheden
 • Uklare ansvarsfordelinger, hvor f.eks. ingen føler sig ansvarlige for et givet område, eller uoverensstemmelse mellem ansvarsområder, og hvad der bliver målt på.
 • Mangel på passende nøgletal til at måle og evaluere performance over tid
 • Incitamenter, der ikke hænger sammen med forretningsresultater, hvilket fører til uhensigtsmæssig adfærd

Vores tilgang

Med afsæt i Deloittes globale rammeværk designer og implementerer vi Performance Management-processer, der er tilpasset vores kunders behov. Tilgangen bygger på tre overordnede faser med en række underliggende moduler, der er baseret på Deloittes erfaring fra en lang række lignende engagementer i ind- og udland.

 1. Diagnose og omfang

  Først vurderes det eksisterende performance management fundament for at skabe en fælles forståelse af nuværende struktur, modenhed og dets forankring i den strategiske kontekst. Herefter defineres forbedringsmuligheder og omfang. Til slut etableres en fælles forståelse af værdiskabelse.

 2. Etablering af struktur for performance management

  Ansvarsområder, både i form af finansielle og ikke-finansielle afklares, dokumenteres og designes så de er tilpasset styringsdimensionerne. Strategiske målsætninger og prioriteringer kaskaderes ned igennem organisationen, mens målbare styringsparametre identificeres og allokeres ift. ansvarsområder. Dernæst defineres nøgletal til performancemåling med udgangspunkt i forretningsmodellen og de primære løftestænger for værdiskabelse i organisationen. Endeligt forankres performancemålinger organisatorisk gennem en tilpasset mødestruktur samt incitamentsstruktur.

 3. Eksekveringsplan og mobilisering

  Med afsæt i målbilledet for den ønskede performance management struktur etableres der en eksekveringsplan, som består af en række forandringsinitiativer, som sikrer hensigtsmæssig implementering i underliggende processer, systemer og organisation.

 1. Diagnose og omfang
 2. Etablering af struktur for performance management
 3. Eksekveringsplan og mobilisering

Først vurderes det eksisterende performance management fundament for at skabe en fælles forståelse af nuværende struktur, modenhed og dets forankring i den strategiske kontekst. Herefter defineres forbedringsmuligheder og omfang. Til slut etableres en fælles forståelse af værdiskabelse.

Ansvarsområder, både i form af finansielle og ikke-finansielle afklares, dokumenteres og designes så de er tilpasset styringsdimensionerne. Strategiske målsætninger og prioriteringer kaskaderes ned igennem organisationen, mens målbare styringsparametre identificeres og allokeres ift. ansvarsområder. Dernæst defineres nøgletal til performancemåling med udgangspunkt i forretningsmodellen og de primære løftestænger for værdiskabelse i organisationen. Endeligt forankres performancemålinger organisatorisk gennem en tilpasset mødestruktur samt incitamentsstruktur.

Med afsæt i målbilledet for den ønskede performance management struktur etableres der en eksekveringsplan, som består af en række forandringsinitiativer, som sikrer hensigtsmæssig implementering i underliggende processer, systemer og organisation.

Hvorfor Deloitte?

Deloitte har stor erfaring og viden inden for Performance Management, og har hjulpet mange kunder med at implementere førende Performance Management-processer. Vores eksperter har erfaring på tværs af industrier, der hjælper med at rådgive kunder om, hvordan de kan øge forretningens værdi.

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Har du behov for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Christian Bækdal

Partner

Kasper Kjellberg Holst

Senior Manager