Business Finance

Planlægning, budgettering og forecasting

Hvordan kan man forbedre planlægningsprocessen, og hvor starter man henne? Hvilke værktøjer skal man bruge, og hvordan skal processen tilrettelægges? Deloitte kan hjælpe med at identificere nøgleproblemstillinger og fokusere indsatsen for at løse dem.

Udfordringer

Knæk koden til, hvordan man etablerer en hurtig og værktøjsunderstøttende planlægningsproces, der kommer hele forretningen til gode.

Selvom finansfunktioner i stigende grad fokuserer på automatisering, sker det alligevel at planlægningsprocessen ofte følger en traditionel tankegang. De fleste organisationer oplever en stigende frustration over deres processer omkring planlægning, budgettering og forecasting (PBF).

Nogle af de nøgleudfordringer, som Deloitte oplever i markedet, relaterer sig til:

 • Manuelle PBF-processer, som er tidskrævende og ikke er tilstrækkeligt systemunderstøttede.
 • Data om planlægning, budgettering og forecasting, der hurtigt bliver forældet, og har en lav grad af nøjagtighed.
 • Begrænsede analysemuligheder, eksempelvis i form af scenarieopsætning og –modellering.

Vores tilgang

Med udgangspunkt i Deloittes globale rammeværk designer vi et projektforløb, der er tilpasset vores kunders behov.

En effektiv PBF-proces er forankret og tilpasset den strategiske kontekst. Hvad er forretningsmodellen, hvor ønsker vi at konkurrere – og hvilke valg skal vi træffe for at øge virksomhedens værdiskabelse?

Vi hjælper med at oversætte strategien og etablere et fundament for, hvordan PBF-processen kan understøtte fremdrift og eksekvering. Etablering af en fælles forståelse af den strategiske kontekst er kritisk, så alle er klar over de fremtidige mål og hvordan den kan understøttes gennem PBF.

Vores tilgang bygger typisk på fire kerneelementer:

 1. Fundament

  Først fastlægges det nuværende PBF-fundament på tværs af processer, systemer og kompetencer med henblik på at identificere forbedringsmuligheder.

 2. PBF-målbillede

  Med udgangspunkt i strategien skitseres et fælles målbillede og ambitioner for den fremadrettede PBF-proces. Dette inkluderer detaljeret design af en række elementer – bl.a. et tydeligt design af hvordan opgaver og processer løses og hvordan de understøttes digitalt, roller & ansvarsområder, samt fremtidige system- og kompetencebehov. Designet afstemmes og udvikles i fællesskab med de væsentligste interessenter.

  Herefter defineres en række forandringsinitiativer samt identifikation af succeskriterier/KPI’er. Design og forandringsinitiativer udvikles i fællesskab med de væsentligste interessenter.

 3. Handlingsplan

  En handlingsplan defineres med henblik på, at sikre effektiv eksekvering. Dette inkluderer aktiviteter vedr. governance, transitionsplanlægning, beskrivelse af nøgleinitiativer og change management behov.

 4. Eksekvering

  Til sidst defineres og afstemmes den nødvendige mobilisering og eksekveringsplatform for succesfuld eksekvering af PBF-processen.

  Vi ser dog ofte, at mange af vores kunder ikke forsøger at ændre alle dele af PBF-processen på tværs af virksomheden på én gang. De vælger i stedet et specifikt forretningsområde, der kan anvendes som pilot eller proof-of-concept. Der køres ofte analyser parallelt med den normale planlægningsproces henover en periode, for at vurdere nøjagtigheden samt indsatsen.

  Hver virksomhed skaber deres egen unikke rejse henimod en forbedret tilgang til PBF-processerne.

  Med udgangspunkt i vores kunders behov hjælper vi med at fastlægge den rette fremgangsmåde.

 1. Fundament
 2. PBF-målbillede
 3. Handlingsplan
 4. Eksekvering

Først fastlægges det nuværende PBF-fundament på tværs af processer, systemer og kompetencer med henblik på at identificere forbedringsmuligheder.

Med udgangspunkt i strategien skitseres et fælles målbillede og ambitioner for den fremadrettede PBF-proces. Dette inkluderer detaljeret design af en række elementer – bl.a. et tydeligt design af hvordan opgaver og processer løses og hvordan de understøttes digitalt, roller & ansvarsområder, samt fremtidige system- og kompetencebehov. Designet afstemmes og udvikles i fællesskab med de væsentligste interessenter.

Herefter defineres en række forandringsinitiativer samt identifikation af succeskriterier/KPI’er. Design og forandringsinitiativer udvikles i fællesskab med de væsentligste interessenter.

En handlingsplan defineres med henblik på, at sikre effektiv eksekvering. Dette inkluderer aktiviteter vedr. governance, transitionsplanlægning, beskrivelse af nøgleinitiativer og change management behov.

Til sidst defineres og afstemmes den nødvendige mobilisering og eksekveringsplatform for succesfuld eksekvering af PBF-processen.

Vi ser dog ofte, at mange af vores kunder ikke forsøger at ændre alle dele af PBF-processen på tværs af virksomheden på én gang. De vælger i stedet et specifikt forretningsområde, der kan anvendes som pilot eller proof-of-concept. Der køres ofte analyser parallelt med den normale planlægningsproces henover en periode, for at vurdere nøjagtigheden samt indsatsen.

Hver virksomhed skaber deres egen unikke rejse henimod en forbedret tilgang til PBF-processerne.

Med udgangspunkt i vores kunders behov hjælper vi med at fastlægge den rette fremgangsmåde.

Hvorfor Deloitte?

Deloitte leverer de bedste løsninger til kunder gennem en kombination af indgående viden om effektive processer, forretningsforståelse og de nyeste teknologier til at understøtte den finansielle planlægning.

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Ræk ud til os for et møde, hvor vi kan give en demo til inspiration for jeres videre rejse.

Christian Bækdal

Partner

Kasper Kjellberg Holst

Senior Manager