Insight

Erhvervsmæssig kørsel – 60 dage?

Min arbejdsgiver og jeg har haft en snak om udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, idet jeg på det seneste er blevet opmærksom på den såkaldte 60-dages regel. Har I mulighed for at give en beskrivelse af, hvad denne regel går ud på, idet vi naturligvis ønsker at behandle den erhvervsmæssige befordring korrekt i forhold til SKAT.

Kørsel i egen bil direkte mellem bopælen og en arbejdsplads (altså enten første eller sidste tur på dagen) anses for erhvervsmæssig de første 60 dage indenfor enhver løbende 12-måneders periode. Kørsel mellem arbejdspladser er altid erhvervsmæssig. Når kørslen er erhvervsmæssig, kan man modtage skattefri kørselsgodtgørelse.

Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse mellem flere arbejdspladser kan altid udbetales med de gældende satser fra SKAT, idet dette altid anses for erhvervsmæssig kørsel.

  • Kørsel op til 20.000 km/år – 3,53 kr. pr. km
  • Kørsel ud over 20.000 km/år – 1,93 kr. pr. km

Det vil sige, at den erhvervsmæssige kørsel, der foretages mellem flere arbejdspladser, altid kan godtgøres med ovennævnte satser.

Bemærk, at SKAT stiller store krav til dokumentation af, at kørslen er erhvervsmæssig. Følgende skal fremgå af bilag for afregning af skattefri kørselsgodtgørelse:

  • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer 
  • Kørslens erhvervsmæssige formål
  • Dato for kørslen
  • Kørslens mål med eventuelle delmål
  • Angivelse af antal kørte kilometer
  • De anvendte satser
  • Beregning af befordringsgodtgørelsen.

60-dages reglen omhandler kørsel mellem bopæl og arbejdsplads. Når der er kørt i mindst 60 dage mellem bopælen og den pågældende arbejdsplads, anses kørslen herefter for privat – og det er således kun muligt at anvende det ”almindelige” kørselsfradrag.

Reglen skal forstås sådan, at man på enhver given dag ser 12 måneder tilbage på kørsel til den pågældende arbejdsplads. Når der kørt 60 gange til den pågældende arbejdsplads indenfor de seneste 12 måneder, kan der som udgangspunkt ikke længere udbetales skattefri kørselsgodtgørelse, da kørslen ikke længere anses for erhvervsmæssig. Der kan i stedet tages almindeligt befordringsfradrag.

Reglen om maksimalt 60 dages kørsel til samme arbejdsplads afbrydes, når der er forløbet 60 arbejdsdage (ferier og weekender tæller ikke med), siden man sidst kørte til den pågældende arbejdsplads. Er det tilfældet, påbegyndes en ny 12-måneders periode. I denne situation smider man så at sige alle de tidligere kørsler til arbejdspladsen væk og starter på en frisk, med mulighed for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Der er tale om en helt objektiv regel.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('