Skat

Vi tilbyder vores kunder en bred vifte af integrerede ydelser som skatterådgivning, moms og afgifter, international skat, transfer pricing og udstationering af medarbejdere. Vores tilgang er multidisciplinær og kombinerer indsigt og innovation med forretningsforståelse og industrikendskab.

Indsigt

Skatteministeriet ophæver formueskattekursen

Skatteministeriet har den 5. februar 2015 med øjeblikkelig virkning ophævet muligheden for at værdiansætte unoterede aktier ved gaveoverdragelse til børn og i dødsboer efter den såkaldte formueskattekurs.

Indsigt

EU-Kommissionen åbner statsstøttesag mod Danmark

EU mener, at Danmark har administreret fedtafgiften forkert

Indsigt

EU-Domstolens afgørelse i Skandia America

Leverancer fra hovedkontoret til en filial i en fællesregistrering kan ikke ske momsfrit

Indsigt

Dette kan forventes på skatteområdet

Lovprogrammet er blevet offentliggjort.

Indsigt

Regeringens skattelypakke - forslag i høring

Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske ”trusts”, om indførelsen af en international omgåelsesklausul og om reglerne for bindende svar i relation til værdiansættelse af aktiver.

Løsninger

Ny app: Deloitte Tax@hand

Du kan nu downloade vores nye app Tax@hand til iPad eller iPhone

Løsninger

Selvangivelser for selskaber

Vi hjælper med at udarbejde og indsende selvangivelsen.

Løsninger

Koncernbeskatning og sambeskatning

Rådgivning inden for alle aspekter af dansk og international koncernbeskatning.

Løsninger

Skattemæssige erklæringer

Vi udfører en række forskellige erklæringsopgaver inden for området for selskabsskat.

Løsninger

Forældrekøb i skattemæssigt perspektiv

Det koster ikke en formue; til gengæld får du god rådgivning og service.

Løsninger

Etablering i udlandet

Skat ved etablering i udlandet.

Løsninger

Deloitte Relocation & Immigration Services

Our Relocation Services are customised to meet the personal needs of our clients.

Løsninger

Formuerådgivning

I Deloitte hjælper vi med at planlægge og tilrettelægge fremtidige indkomst- og formuedispositioner.

Kontaktperson

Niels Josephsen

Partner

Om os

Kontakt os

Find din kontaktperson inden for Moms, Told og Afgifter, Selskabsskat, Transfer Pricing og GES og Personskat.

Karriere

Karrieremuligheder i Skat

Du vil som medarbejder i Skat komme til at arbejde sammen kolleger i et stærkt netværk både lokalt og globalt. 

Indsigt

Finansielle virksomheders delvise momsfradragsprocent

SKAT har efter 3 års arbejde udsendt styresignaler med retningslinjer for opgørelse af pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt skades- og livsforsikringsselskabers momsfradragsprocent.

Indsigt

Publikationer

Få mere viden om skat med vores udgivelser.

Indsigt

Udlæg efter regning

Ifølge seneste praksis så accepterer SKAT nu efter omstændighederne også indscannede eller kopierede udgiftsbilag eller dokumenter, der i øvrigt beviser eller sandsynliggør, at en udgift er afholdt for arbejdsgiveren.

Indsigt

Momsgrundlaget ved kapitalforvaltning

For knap et år siden mente Skatterådet, at momsgrundlaget for kapitalforvaltning skulle opgøres som bruttohonoraret, selvom kundens honorar var nedsat med modtagne formidlingsprovisioner.

Indsigt

Opkræver du moms af betalingskortgebyrer?

Der verserer i øjeblikket en sag ved Landsskatteretten om pligten til at afregne moms af betalingskortgebyrer. SKAT vil forlange momsbetaling, mens sagen verserer og helt tilbage fra januar 2012.

Indsigt

Regeringens vækstpakke 2014

Regeringen ønsker med Vækstpakken 2014 blandt andet at gennemføre en række initiativer, der styrker rekruttering af international og kvalificeret arbejdskraft.