ביטוח

קבוצת הביטוח של Deloitte מחברת בין מומחים מתחומי האקטואריה, סיכונים, תפעול, טכנולוגיה, מיסוי וביקורת. מערכי המיומנויות האלה, המשולבים עם ידע מעמיק בענף, מאפשרים לנו לספק מגוון רחב של שירותים למבטחים ולמבטחי משנה של ביטוחי חיים, רכוש ותאונות.