Titel - Title

Article

FAQ - Deloitte Academy

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden!

Snel naar

Wanneer weet ik of de cursus zeker zal plaatsvinden?

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus informeren wij de deelnemers of de cursus doorgaat.

Ik ben ziek en kan niet aan de cursus deelnemen. Kan een collega mij vervangen?

Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wanneer krijg ik mijn bewijs van deelname? Wanneer krijg ik de naslagwerken?

Een week nadat de cursus heeft plaatsgevonden ontvangt u het certificaat en het naslagwerk.

Permanente educatie uren

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling en heeft het NRTO keurmerk. Alle cursussen, leergangen, masterclasses komen in aanmerking voor PE-uren. U kunt uw PE-uren ook registreren bij o.a. NOB en VRC.

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren of uw deelname verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facturatiegegevens

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
BTW: NL813270212B01
KvKnr: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

English verion

When do I know if the course will definitely take place?

No later than two weeks before the course, we continue to inform the participants of the course.

I am sick and can not participate in the course. Can I have a colleague replace me?

If you are unable to attend, a colleague can participate without additional costs. We would appreciate it if you inform us on time.

When will I get my certificate of participation? When will I get the reference?

A week after the course has taken place you will receive the certificate and references.

Permanent Education hours

Deloitte Academy is accredited by the NBA PE institution and has the NRTO label. For all courses you can get PE hours. You can also register your PE-hours at the NOB or VRC.

For more information about our accreditation, we refer you to our Permanent Education page.

Cancellation

Until four weeks before the start of the course you may cancel your participation in writing free of charge, or you may propose to attend on another date. Should you cancel within four weeks before the start of the course you will have to pay the full course fee. In the event of insufficient participants we reserve the right to cancel the course at any time or move the date of the event. If so, you will be informed in due time.

Invoicing details

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
P.O. Box 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
VAT: NL813270212B01
Chamber of Commerce: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen