Titel - Title

Article

FAQ - Deloitte Academy

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden!

Go directly to

Wanneer weet ik zeker of de cursus zal plaatsvinden?

Vier weken voorafgaand aan de cursus wordt de beslissing genomen of de cursus doorgaat. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt u de praktische informatie email over de cursus.

Ik ben ziek en kan niet aan de cursus deelnemen. Kan een collega mij vervangen?

Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wanneer krijg ik mijn bewijs van deelname? Wanneer krijg ik de naslagwerken?

Uiterlijk twee weken nadat de cursus heeft plaatsgevonden ontvangt u het certificaat en het naslagwerk.

Educatie uren

Deloitte Academy is een erkend opleidingsinstituut. Hierbij volgen wij de
richtlijnen van het NBA volgens de nieuwe PE-systematiek per 1 januari 2021. Deloitte Academy is Cedeo erkend en heeft het NRTO keurmerk. 

Voor meer informatie over onze accreditering verwijzen wij u naar onze Permanente Educatie pagina.

Algemene voorwaarden

Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met onze Privacy Policy en onze Algemene voorwaarden.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u per email kosteloos annuleren. Uw deelname verzetten naar een andere datum brengt kosten met zich mee. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, dan kan een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Facturatiegegevens

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
BTW: NL813270212B01
KvKnr: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

English version

When do I know if the course will definitely take place?

Four weeks before the start of course we will decide if the course will take place. We will inform you by email with all the practical details at least one week before the start of the course.

I am sick and can not participate in the course. Is it possible for a colleague to take my place at the event?

If you are unable to attend, a colleague can participate without additional costs. We would appreciate it if you inform us in time.

When will I get my certificate of participation? When will I get the reference?

Within two weeks after the course has taken place you will receive the certificate and references.

Permanent Education hours

Deloitte Academy is a accredited training institute. In doing so, we follow the guidelines of the NBA according to the new PE system as of January 1, 2021. Deloitte Academy is Cedeo accredited and has the NRTO label.

For more information about our accreditation, we refer you to our Permanent Education page.

Terms and conditions

By sending the registration form you indicate that you agree with our Privacy Policy and our General terms Conditions.

Cancellation and Transfer conditions 

Until four weeks before the start of the course you may cancel your participation by email. Transfer to a different date involves costs. Should you cancel within four weeks before the start of the course you will have to pay the full course fee.

In the event of insufficient participants we reserve the right to cancel the course at any time or move the date of the event. If so, you will be informed in due time.

Invoicing details

Deloitte Group Support Center B.V.
Wilhelminakade 1
P.O. Box 2031
3000 CA Rotterdam
Email: NLGSCDigitalinvoices@deloitte.nl
VAT: NL813270212B01
Chamber of Commerce: 24362837 Rotterdam

IBAN nr. NL 50 INGB 0693 4361 15
BIC Code INGBNL2A

Did you find this useful?