Defensie, Justitie en Veiligheid

Defensie, Justitie en Veiligheid hebben één centrale missie: het creëren van een veiligere en rechtmatigere samenleving. Door cybercrime, innovatie en digitalisering staan de ministeries voor uitdagingen die eerder niet bestonden.