Real estate | Deloitte | Global services and industry insights

Real Estate

Deloitte har Norges største rådgivnings- og revisjonsmiljø innenfor fast eiendom. Vi bistår i dag entreprenører, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, eiendomsinvestorer og andre selskaper og aktører i alle faser av deres eiendomsprosjekter.

Innsikt

Foreslår enklere planprosesser for økt boligbygging

– Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere å bygge boliger, samtidig som kvaliteten på arealplanene ikke skal bli dårligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innsikt

Forlengelse av midlertidig tomtefestelov

Den midlertidige loven gir blant annet anledning til å (midlertidig) forlenge festekontrakter på samme vilkår som før, i tråd med tomtefesteloven § 33.

Nyheter

Finn fem feil

Alle eiendomsskattebetalere bør rette et kritisk blikk mot eiendomsskattetaksten

Innsikt

Real Estate Investments in Norway

A guide to foreign real estate investors in Norway

Tjenester

Transaksjonsbistand

Deloitte bistår selskaper og aksjonærer med å planlegge og gjennomføre vellykkede transaksjoner.

Tjenester

Revisjon

Deloitte, som et av verdens ledende revisjonsselskap, leverer tjenester innen revisjon, forenklet revisorkontroll og andre attestasjonstjenester.

Tjenester

Forhandlingsbistand og juridisk rådgivning

Forhandlinger og forhandlingskompetanse er en naturlig del av Deloittes tjenester. Vi deltar ofte i oppdragsgivers forhandlingsteam for å ivareta økonomiske, finansielle, juridiske og skattemessige forhold – og i tvister.

Tjenester

Finansiell rådgivning

Rollen som CFO eller økonomidirektø, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. 

Kontakt

Thorvald Nyquist

Partner / Advokat

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Eivind Skaug

Partner

Kontakt

Ståle Skarsten

Director

Kontakt

Magne Andre Bildøy

Director