Sprawozdanie z przejrzystości działania

O nas

Komunikacja z akcjonariuszami

Ogłoszenia Spółki Deloitte Consulting S.A.

wymagane przez przepisy prawa lub statut Spółki

OGŁOSZENIE
Z DNIA 11 STYCZNIA 2021 ROKU
O PIĄTYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DELOITTE CONSULTING S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnych

 

 

Zarząd spółki Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241472, NIP 527-10-31-162, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 396 313,01 PLN (opłacony w całości), dalej również jako „Spółka”, w związku z procesem obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Deloitte Consulting S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 ROKU
O CZWARTYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DELOITTE CONSULTING S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnych

 

 

Zarząd spółki Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241472, NIP 527-10-31-162, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 396 313,01 PLN (opłacony w całości), dalej również jako „Spółka”, w związku z procesem obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Deloitte Consulting S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 ROKU
O TRZECIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DELOITTE CONSULTING S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnych
 

 

Zarząd spółki Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241472, NIP 527-10-31-162, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 396 313,01 PLN (opłacony w całości), dalej również jako „Spółka”, w związku z procesem obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Deloitte Consulting S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
O DRUGIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DELOITTE CONSULTING S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnychZarząd spółki Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241472, NIP 527-10-31-162, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 396 313,01 PLN (opłacony w całości), dalej również jako „Spółka”, w związku z procesem obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Deloitte Consulting S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

OGŁOSZENIE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU
O PIERWSZYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DELOITTE CONSULTING S.A.
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnych

 

Zarząd spółki Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241472, NIP 527-10-31-162, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 396 313,01 PLN (opłacony w całości), dalej również jako „Spółka”, w związku z procesem obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Deloitte Consulting S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

Deloitte Consulting S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 511 08 11
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
KRS: 0000241472
NIP: 527-10-31-162
REGON: 011208700
Kapitał zakładowy i wpłacony: 396.313,01 zł

Czy ta strona była pomocna?