Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2018

Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych (Oświadczenie o prywatności)

Wstęp

Deloitte Central Europe („DCE”) to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL”), członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) w Europie Środkowej. W Polsce usługi świadczą lokalne podmioty powiązane z DCEHL (zwane łącznie „Deloitte w Polsce”).

Termin „Sieć Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firm członkowskich DTTL oraz ich podmiotów zależnych. Każda z globalnych, regionalnych, krajowych lub specjalistycznych witryn w domenie deloitte.com (zgodnie z oznaczeniem w prawym górnym rogu) została udostępniona przez podmiot należący do Sieci Deloitte.

Deloitte.com/pl to witryna Deloitte w Polsce („Dostawca Witryny”) dalej określanego również jako „my”, „nas” lub „nasz”.

Niniejsza informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych („Oświadczenie o Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane dotyczące osób odwiedzających tę Witrynę (definicja poniżej). Niniejsze „Oświadczenie o Prywatności” ma zastosowanie wyłącznie do określonych stron internetowych deloitte.com oznaczonych słowem „Polska” w prawym górnym rogu, dalej zwanych „Witryną”.

Zwracamy uwagę, że inne krajowe, regionalne i specjalistyczne witryny w domenie deloitte.com zostały udostępnione przez inne podmioty należące do Sieci Deloitte lub przez jednostki z nimi powiązane i Dostawca Witryny nie ponosi za nie odpowiedzialności. Do tych witryn ani do innych stron, które mogą być połączone z Witryną, „Oświadczenie o Prywatności” nie ma zastosowania. Zachęcamy użytkowników, by przed podaniem swoich danych osobowych zapoznali się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi prywatności, zamieszczonymi na tych stronach.

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny prosimy zadawać za pomocą niniejszego formularza kontaktowego.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z Witryny. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku (w Witrynie umieszczone są wszelkie systemy i aplikacje używane do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. w procesie rekrutacji), zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).

Informacje na temat logowania, pliki cookies i web beacons

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania Witryną i usprawnienia nawigacji my lub nasz usługodawca może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika) lub Web beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Nie zbieramy ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych mamy dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookies i innych technologii umożliwiających śledzenie aktywności w Witrynie oraz możliwości ich kontrolowania przez użytkowników podano w „Informacji o plikach cookies”.

Media społecznościowe

Witryna może obsługiwać aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami (łącznie zwane „Aplikacjami Społecznościowymi”). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do Aplikacji Społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej Aplikacji, których w zasadzie nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wobec tego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do Aplikacji Społecznościowej.

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. W kwietniu 2017 roku DCE uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001, dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. ISO/IEC 27001 gwarantuje zgodność wszystkich zasad i procedur DCE z najlepszymi praktykami i ich ścisłe przestrzeganie przez naszych specjalistów.

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Mamy prawo dokonywać okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszego „Oświadczenia o prywatności”. Po modyfikacji zmienimy datę aktualizacji umieszczoną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowane „Oświadczenie o prywatności” będzie mieć zastosowanie do użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji. Dzięki regularnemu sprawdzaniu treści „Oświadczenia” użytkownicy mogą poznać sposoby ochrony swoich danych.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.