Polityka prywatności

Informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (dalej jako: „Oświadczenie o ochronie prywatności”)

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2018

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2023 r.

Wstęp

Deloitte Central Europe („Deloitte CE”) - to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL”), członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) w Europie Środkowej. Usługi świadczą jednostki zależne i stowarzyszone oraz powiązane z DCEHL, stanowiące odrębne i niezależne podmioty prawne. Określenie „Sieć Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firm członkowskich DTTL i podmiotów z nimi powiązanych. Każda z globalnych, regionalnych, krajowych lub specjalistycznych witryn w domenie deloitte.com (zgodnie z oznaczeniem w prawym górnym rogu) została udostępniona przez podmiot należący do Sieci Deloitte.

Deloitte.com/PL jest stroną internetową podmiotów z grupy Deloitte CE w Polsce, udostępnioną przez właściwy podmiot z grupy Deloitte w Polsce, o którym dokładne informacje znajdują się pod następującym adresem: https://www2.deloitte.com/pl/pl/footerlinks1/o-deloitte.html (dalej: “Właściciel” lub „my”, „nas”, ”nasza”), jednostkę stowarzyszoną DCEHL.

Niniejsza informacja dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych („Oświadczenie o ochronie prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób chronimy dane dotyczące osób odwiedzających niniejszą Witrynę.  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do określonych stron internetowych Deloitte CE oznaczonych w prawym górnym rogu słowami „Central Europe”, dalej zwanych „Witryną”.

Strony innych podmiotów Deloitte CE działających w Europie Środkowej udostępniają odpowiednie jednostki Deloitte CE. Witryny te oznaczono w prawym górnym rogu strony. Uwaga: inne krajowe, regionalne i specjalistyczne witryny korzystające z domeny deloitte.com są udostępniane przez inne podmioty należące do Sieci Deloitte lub przez jednostki z nimi powiązane i Właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności. Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn, o których mowa wyżej ani do innych stron, które mogą być połączone z Witryną. Zachęcamy osoby odwiedzające naszą Witrynę do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach. 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Oświadczenia o ochronie prywatności, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny należy zadawać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www.deloitte.com/pl/kontakt.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc korzystać z Witryny. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, dobrowolnie udostępniane przez użytkowników.  W takim przypadku (Witryna obsługuje każdą aplikację używaną do przetwarzania danych osobowych dla różnych celów, np. przy wypełnianiu ankiet), zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez odpowiedniego administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania. 

Witryna nie służy gromadzeniu ani przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).   

Informacje na temat logowania, plików cookies i web beacons

Ta Witryna pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Informacje dotyczące przetwarzania cookies użytkowników są dostępne pod następującym adresem: https://www.deloitte.com/global/en/legal/Cookies.html

Dla potrzeb zarządzania i usprawnienia nawigacji, Witryna może używać plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika) lub web beacons (elektronicznych obrazów, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz wejście do plików cookies) dla potrzeb pozyskania danych sumarycznych. Deloitte CE nie gromadzi ani nie przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów użytkowych posiadamy dostęp wyłącznie do zagregowanych danych na temat plików cookies. 

Media społecznościowe

Witryna może obsługiwać aplikacje i media społecznościowe, które umożliwiają dzielenie się treścią z innymi użytkownikami (łącznie zwane „Aplikacjami Społecznościowymi”). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do Aplikacji Społecznościowych mogą być odczytywane, gromadzone oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej Aplikacji Społecznościowej, których nie jesteśmy w stanie kontrolować lub nad którymi kontrola jest ograniczona. Wobec tego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych albo innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do Aplikacji Społecznościowej.

Właściciele mediów społecznościowych (tj. LinkedIn i Facebooka) mogą również stosować dodatkowe cookies, web beacons czy inne technologie umożliwiające zbieranie lub otrzymywanie informacji pochodzących z naszych witryn i ich wykorzystywanie dla potrzeb świadczenia usług pomiarowych czy dostosowywania materiałów reklamowych, robią to jednak na własną odpowiedzialność i za zgodą każdego odwiedzającego. 

Zasady wykorzystywania danych przez Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/  

Zasady stosowania plików cookie na LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Każdy odwiedzający może z wyprzedzeniem wyrazić zgodę na świadczenie takich usług odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookies na stronach lub bezpośrednio na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji udzielanych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem takich informacji.  W kwietniu 2017 roku Deloitte CE uzyskał certyfikat ISO/IEC 27001, dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. ISO/IEC 27001 gwarantuje zgodność wszystkich zasad i procedur Deloitte CE z najlepszymi praktykami i ich ścisłe przestrzeganie przez naszych specjalistów. 

Zmiany w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać okresowym zmianom, jeżeli uznamy za konieczne ich wprowadzenie. Zmiana powyżej wspomnianego oświadczenia wiąże się ze zmianą daty aktualizacji umieszczonej na górze strony - tak zmienione Oświadczenie o ochronie prywatności będzie miało zastosowanie wobec użytkowników oraz przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania treści Oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji na temat sposobu ochrony ich danych.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasza Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Naszym celem nie jest planowe gromadzenie ani przechowywanie danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

Informacja o cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookies są następnie wysyłane z powrotem do odwiedzonej strony przy każdej kolejnej wizycie lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje taki plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia działania również tej Witryny, a także w celu przekazywania informacji Właścicielowi Witryny. Takie informacje mogą być wykorzystywane do świadczenia bardziej spersonalizowanych i responsywnych usług. Pliki cookies mogą być albo własnymi plikami cookies ustawionymi bezpośrednio przez nas na Twoim urządzeniu, albo plikami cookies innych firm ustawionymi przez zewnętrznego dostawcę w naszym imieniu. Za każdym razem, gdy korzystasz z tej Witryny, informacje mogą być zbierane za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii (np. sygnalizatorów sieciowych, tagów, skryptów, pamięci lokalnej). Niniejsza informacja o plikach cookies jest częścią informacji o ochronie prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.deloitte.com/global/en/legal/privacy.html

Jakich plików cookies używamy oraz w jakim celu?

Ta Witryna wykorzystuje pliki cookies i sygnały nawigacyjne, które są podzielone na następujące kategorie:

Ściśle niezbędne”, które są niezbędne do działania Witryny i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak - w zakresie w jakim znajduje to zastosowanie - uwierzytelnianie w Witrynie lub zarządzanie Twoją sesją z żądaną usługą;

Analityczne i wydajnościowe”, które są niezbędne naszym systemom do mierzenia statystyk oglądalności
i użytkowania, a także korzystania z treści. Umożliwiają nam one uzyskiwanie odpowiednich informacji
o użytkowaniu Witryny w celu tworzenia wewnętrznych analiz, dzięki którym możemy monitorować i poprawiać wydajność naszych systemów;

Preferencyjne lub funkcjonalne”, które umożliwiają Witrynie zapamiętywanie preferencji i wyborów użytkowników w Witrynie (z wyłączeniem niezbędnych funkcjonalnych plików cookies);

Targetingowe lub reklamowe”, które śledzą aktywność online użytkowników w celu tworzenia profili użytkowników na potrzeby wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.

Aby wyświetlić listę plików cookies używanych przez Witrynę, należy kliknąć w niniejszy link: https://www.deloitte.com/global/en/legal/Cookies.html?icid=bn_cookies

Jak długo pliki cookies pozostają przetwarzane na moim urządzeniu?

Czas, przez jaki pliki cookies pozostaną na Twoim urządzeniu, będzie zależał od tego, czy są to pliki „stałe”, czy „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustawionej daty wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed datą wygaśnięcia. Z drugiej strony „sesyjne” pliki cookies wygasają po zakończeniu sesji internetowej, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

W jaki sposób mogę zarządzać plikami cookies?

Możesz zarządzać plikami cookies na różne sposoby. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie niektórych plików cookies może mieć wpływ na wygodę użytkownika, a niektóre części tej Witryny mogą nie być już w pełni funkcjonalne.

Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies i ustawienia dotyczące innych niż niezbędne plików cookies w dowolnym momencie, klikając w poniższy link: https://www.deloitte.com/global/en/legal/Cookies.html?icid=bn_cookies

Możesz także zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookie. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie: http://www.aboutcookies.org/

Informacja o przetwarzaniu służbowych danych kontaktowych przez podmioty z grupy Deloitte w Polsce

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że podmioty z grupy Deloitte w Polsce (których szczegółowe dane dostępne są pod adresem: https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html) przetwarzają dane osobowe o charakterze służbowym dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych Klientów i innych kontrahentów Deloitte w Polsce, w zakresie obejmującym w szczególności imię, nazwisko, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu, numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, stanowisko/rolę w strukturze reprezentowanego podmiotu, jak również informacje na temat istniejących relacji oraz kontaktów z Deloitte w Polsce („służbowe dane kontaktowe”).

W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez przedstawiciela Deloitte w Polsce wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy). Służbowe dane kontaktowe przetwarzane są przede wszystkim w celu utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem oraz w innych celach stanowiących prawnie uzasadnione interesy Deloitte w Polsce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (takich jak podejmowanie koniecznych działań zmierzających do zawarcia lub niezbędnych do wykonania umowy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje, zarządzanie ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną, wewnętrzne raportowanie oraz ocena i optymalizacja jakości realizowanych usług w ramach Sieci Deloitte czy ocena i rozwój możliwości sprzedażowych), jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych i regulacyjnych ciążących na podmiotach z grupy Deloitte w Polsce w związku z prowadzeniem przez nie działalności (m.in. w celu wystawiania faktur, dokumentowania realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobiegania naruszeniom i korupcji).

Służbowe dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez Deloitte w Polsce także na podstawie odrębnie udzielonej przez daną osobę zgody (np. w celu otrzymywania od Deloitte w Polsce zamówionych materiałów marketingowych). W takich przypadkach, podane przy udzielaniu zgody służbowe dane osobowe przetwarzane są na podstawie tej zgody, w zakresie i celu w niej określonym. Służbowe dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów (np. w zakresie zawierania i realizacji umowy pomiędzy podmiotem z grupy Deloitte w Polsce a podmiotem, który dana osoba reprezentuje - przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Deloitte w Polsce uzasadnionego interesu administratora).

Odbiorcami służbowych danych kontaktowych mogą być podmioty z grupy Deloitte w Polsce (inne niż ta, która dane służbowe uzyskała pierwotnie), inne podmioty z Sieci Deloitte, ich personel oraz dostawcy usług wsparcia, w tym usług informatycznych. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Deloitte Central Europe oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia dostępne są pod adresem: https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html.

W celu realizacji swoich uprawnień, jako podmiotu służbowych danych kontaktowych (w szczególności prawa dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania) należy skontaktować się z administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www2.deloitte.com/pl/pl/footerlinks/contact-us.html.  

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Deloitte w Polsce służbowych danych kontaktowych narusza przepisy prawa, skierować można skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).