O nas

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Transparency report 2017

Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie obejmuje zakończony rok finansowy, czyli od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Raport za rok 2017
Czy ta strona była pomocna?