O nas

Sprawozdanie z przejrzystości działania

Transparency report 2015

Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie obejmuje zakończony rok finansowy, czyli od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

Raport za rok 2015
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy