Zastrzeżenia prawne

O Deloitte

Dowiedz się więcej nt. sieci firm członkowskich

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 24 marca 2020 r.
 

"Deloitte" to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług badania i innych usług atestacyjnych, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego oraz innych powiązanych usług.

Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji („DTTL”). Każda firma członkowska DTTL świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

Każda z firm członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę, odpowiadającą krajowym przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom oraz może świadczyć usługi profesjonalne na swoim terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych lub innych powiązanych podmiotów. Nie wszystkie firmy członkowskie DTTL świadczą wszystkie rodzaje usług, a niektóre usługi mogą być niedostępne dla klientów usług audytowych zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi usług biegłych rewidentów.

DTTL i każda z firm członkowskich DTTL są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, których zobowiązania nie są wiążące dla innych podmiotów. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania; odpowiedzialność za działania i zaniechania innych firm członkowskich jest wykluczona. DTTL (również zwana „Deloitte Global”) nie świadczy usług na rzecz klientów. Więcej informacji na temat globalnej sieci firm członkowskich można znaleźć na stronie: www.deloitte.com/about

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem klientom z sektora publicznego i prywatnego działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej ponad 150 krajów, posiadamy najwyższej klasy kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę i oferujemy wysokiej jakości usługi pozwalające rozwiązać najbardziej złożone problemy biznesowe klientów. Dzięki nim obsługujemy cztery na pięć firm z listy Fortune Global 500®.  Aby zyskać więcej informacji na temat tego, jak specjaliści Deloitte (ok. 245 000 osób) wywierają pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują, można śledzić nas na Facebooku, LinkedIn lub Twitterze.

Deloitte w Polsce

W Polsce firma Deloitte działa za pośrednictwem następujących podmiotów:

 • Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS 0000761948, NIP 5252743619)
 • Deloitte Poland sp. z o.o. (KRS 0000004728, NIP 5270207328, kapitał zakładowy: 20 226 507,00 zł)
 • Deloitte Audyt sp. z o.o. (KRS 0000708648, NIP 5252732691, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł)
 • Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. (KRS 0000446833, NIP 5270200786)
 • Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. (KRS 0000638407, NIP 5252191427)
 • Deloitte PP sp. z o.o. (KRS 0000244716, NIP 7251909510, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł)
 • Deloitte Advisory sp. z o.o. (KRS 0000143938, NIP 5252254754, kapitał zakładowy: 279 500 zł)
 • Deloitte Consulting S.A. (KRS 0000241472, NIP 5271031162, kapitał zakładowy: 396 313,01 zł)
 • Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. (KRS 0000293620, NIP 7010104070)
 • Deloitte Services sp. z o.o. (KRS 0000347754, NIP 1080008434, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł)
 • Deloitte CE Business Services sp. z o.o. (KRS 0000270654, NIP 7010046154, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł)
 • Deloitte Digital sp. z o.o. (KRS 0000332555, NIP 7252003929, kapitał zakładowy: 52 500,00 zł)
 • Deloitte Digital BPO sp. z o. o. (KRS 0000294304, NIP 7251960600, kapitał zakładowy: 75 000,00 zł)
 • Lakepath sp. z o. o. (KRS 0000540614, NIP 5213687360, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł)

łącznie są zwane “Deloitte w Polsce ”. 

Spółki Deloitte w Polsce należą do Deloitte Central Europe. 

Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej.  Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. 

Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 6 000 pracowników w 44 biurach w 18 krajach Europy Środkowej.

Deloitte w Polsce znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 2200 specjalistów z różnych dziedzin.

Wszelkie rozsyłane materiały powinny zawierać znak praw autorskich w następującym formacie (z odpowiednim rokiem publikacji):

© 2020. Więcej informacji można uzyskać od Deloitte Polska. 

© 2020. Więcej informacji można uzyskać od Deloitte Central Europe.