Zastrzeżenia prawne

O Deloitte

Dowiedz się więcej nt. sieci firm członkowskich

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2017

„Deloitte” to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

Każda z firm członkowskich DTTL ma indywidualną strukturę, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności i może świadczyć usługi profesjonalne na swoim terytorium za pośrednictwem spółek zależnych, stowarzyszonych i/ lub innych podmiotów gospodarczych. Nie wszystkie firmy członkowskie DTTL świadczą wszystkie rodzaje usług, a niektóre usługi poświadczające mogą być niedostępne zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi usług biegłych rewidentów.

DTTL i każda z firm członkowskich DTTL są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, których zobowiązania nie są wiążące dla innych podmiotów. DTTL i jej firmy członkowskie ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania; odpowiedzialność za działania i zaniechania innych firm członkowskich jest wykluczona. DTTL (również zwana „Deloitte Global”) nie świadczy usług na rzecz klientów. 

Deloitte w Polsce

W Polsce firma Deloitte działa za pośrednictwem następujących podmiotów: Deloitte Advisory Sp. z o.o. (KRS 0000004728, NIP 5270207328, kapitał zakładowy: 16 000 500 PLN); Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. (KRS 0000293620, NIP 7010104070); Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS 0000446833, NIP 5270200786); Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej: Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.) (KRS 0000638407, NIP 525-21-91-427); Deloitte Consulting S.A. (KRS 0000241472, NIP 5271031162, w pełni opłacony kapitał zakładowy: 1 331 253 PLN); Deloitte Digital Sp. z o.o. (KRS 0000332555, NIP 7252003929, w pełni opłacony kapitał zakładowy: 52 500 PLN); Deloitte Polska Sp. z o.o. (KRS 0000405728, NIP 1080011703, kapitał zakładowy: 10 000 PLN), Deloitte PP Sp. z o.o. (KRS 0000244716, NIP 7251909510, kapitał zakładowy: 50 000 PLN); Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o. (KRS 0000143938, NIP 5252254754, kapitał zakładowy: 279 500 PLN); Deloitte Services Sp. z o.o. (KRS 0000347754, NIP 1080008434, kapitał zakładowy: 50 000 PLN) – wszystkie zostały wpisane do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiadają siedzibę w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22 (00-133 Warszawa); łącznie są zwane “Deloitte w Polsce ”.

Spółki Deloitte w Polsce należą do Deloitte Central Europe Holdings Limited.Deloitte Central Europe Holdings Limited jest członkiem Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji.

Deloitte w Polsce znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz porad prawnych. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 2500 specjalistów z różnych dziedzin.