O nas

Kodeks etyczny Deloitte

Nasze wartości

Kodeks postępowania dla Deloitte Central Europe

Kodeks postępowania Deloitte Central Europe - to etyczna podstawa decyzji, podejmowanych przez naszych pracowników i przez firmę. Opracowano go na podstawie globalnych zasad postępowania w biznesie i wspólnych wartości sieci firm członkowskich DTTL.

Jego celem jest przedstawienie naszych wspólnych wartości i etycznych zasad działania; z założenia nie ma wyczerpującego charakteru. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące oczekiwań firmy, sytuacji, które mogą wymagać szczególnej uwagi oraz dostępnych kanałów komunikacji.

Czasem w pracy zdarzają się sytuacje wystawiające na próbę nasz system wartości i zmuszające nas do podejmowania niełatwych decyzji. Niezależnie od tego, czy chodzi o klienta, kolegę czy szefa zespołu, jeżeli mamy wrażenie, że coś jest nie w porządku, to najprawdopodobniej tak właśnie jest. Każdy z nas ma prawo - a także osobisty obowiązek - zwrócić się w takiej sytuacji o poradę dotyczącą spraw niejednoznacznych etycznie, czy to dotyczących zasad postępowania, czy przekupstwa.

W takich przypadkach można skorzystać z Deloitte Speak Up, narzędzia zapewniającego poufność. Jest to strona internetowa (adres: deloittespeakup.ethicspoint.com), na której z zachowaniem poufności można uzyskać porady dotyczące napotkanych problemów lub przekazać niezależnemu konsultantowi informacje dotyczące niewłaściwego postępowania dotyczącego Deloitte. Jeżeli zgłoszona sprawa wymaga podjęcia działań, informacje przekazuje się zespołowi ds. etyki w CE, który nadzoruje śledztwo wewnętrzne i podejmuje wszystkie uzasadnione działania, zapewniające zachowanie poufności.

Zobacz również:
Global Principles of Business Conduct (pdf)

Dokument w j. angielskim

Niniejszym dokonujesz zgłoszenia naruszenia w myśl przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czy ta strona była pomocna?