Zastrzeżenia prawne

O Deloitte

Dowiedz się więcej nt. sieci firm członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 13 maja 2024 r.
 

Deloitte to marka używana przez około 415 000 specjalistów zatrudnionych w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących w toku świadczenia usług rewizji finansowej, atestacyjnych, doradztwa gospodarczego, finansowego, w zakresie zarządzania ryzykiem i podatkami oraz usług pokrewnych na rzecz wybranych klientów. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji, zarejestrowanej w Anglii i Walii (zwanej „DTTL” lub „Deloitte Global”). DTTL, wyżej wymienione firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane tworzą „organizację Deloitte”. Każda firma członkowska DTTL wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi świadczy usługi w określonych obszarach geograficznych i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym kraju lub krajów, na terenie których działa. Każda firma członkowska DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i innym czynnikom kraju prowadzenia działalności i może świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem swoich podmiotów powiązanych. Nie wszystkie firmy członkowskie DTTL i podmioty z nimi powiązane świadczą pełną gamę usług. Zgodnie z zasadami i regulacjami dotyczącymi rachunkowości budżetowej, pewne usługi mogą być niedostępne dla klientów korzystających z usług atestacyjnych. DTTL i wszystkie firmy członkowskie wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi są prawnie odrębnymi, niezależnymi jednostkami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne jednostki wobec osób trzecich. DTTL, jej firmy członkowskie i podmioty z nimi powiązane ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. Organizacja Deloitte jest globalną siecią niezależnych firm, nie stanowi spółki cywilnej ani innego rodzaju podmiotu gospodarczego. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów.

Deloitte świadczy najwyższej jakości usługi rewizji finansowej, doradztwa gospodarczego i podatkowego niemal 90 procent firm z rankingu Fortune Global 500® i tysiącom spółek prywatnych. Nasi specjaliści działają w wielu branżach kształtujących dzisiejszy rynek, wypracowując wymierne, trwałe wyniki, które zwiększają zaufanie publiczne do rynków kapitałowych, inspirują klientów do podejmowania ambitnych decyzji biznesowych i wspierają rozwój gospodarczy i społeczny.  Czerpiąc z ponad 175 lat doświadczenia zdobytego na rynku, Deloitte prowadzi działalność w ponad 150 krajach na całym świecie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób ok. 415 tysięcy naszych pracowników wywiera pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują, zachęcamy do odwiedzenia strony www.deloitte.com.

 

Deloitte w Polsce

W Polsce firma Deloitte działa za pośrednictwem następujących podmiotów:

 • Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KRS 0000761948, NIP 5252743619)
 • Deloitte Poland sp. z o.o. (KRS 0000004728, NIP 527-020-73-28, kapitał zakładowy: 20.226.507,00 zł)
 • Deloitte Audyt sp. z o.o. (KRS 0000708648, NIP 5252732691, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł)
 • Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. (KRS 0000446833​, NIP 527-020-07-86)
 • Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. (KRS 0000638407, NIP 525-21-91-427)
 • Deloitte PP sp. z o.o. (KRS 0000244716, NIP 725-19-09-510, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł)
 • Deloitte Advisory sp. z o.o. (KRS 0000143938, NIP 525-22-54-754, kapitał zakładowy: 279.500,00 zł)
 • Deloitte Consulting S.A. (KRS 0000241472, NIP 527-10-31-162, kapitał zakładowy: 396.313,01 zł)
 • Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. (KRS 0000293620, NIP 7010104070)
 • Deloitte Services sp. z o.o. (KRS 0000347754, NIP 108-00-08-434, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł)
 • Deloitte CE Business Services Sp. z o.o. (KRS 0000270654, NIP 701-00-46-154, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł)
 • Deloitte Digital Sp. z o.o. (KRS 0000332555, NIP 7252003929 kapitał zakładowy: 52.500,00 zł)
 • Deloitte Digital BPO Sp. z o. o. (KRS 0000294304, NIP 7251960600, kapitał zakładowy: 75.000,00 zł)
 • Lakepath sp. z o.o. w likwidacji (KRS 0000540614, NIP 5213687360, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł)
 • Lakepath spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji sp.k. (KRS 0000548490, NIP 5272576596)
 • Fundacja Deloitte Polska (KRS: 0000901769, NIP: 5252866055)
 • Deloitte UA sp. z o.o. (KRS: 0000972808; NIP: 5252908664, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł)
 • Deloitte Assurance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: „Deloitte Assurance sp. z o.o.”) (KRS: 0001090371, NIP: 6793185605)
 • Deloitte Assurance Polska sp. z o.o. (KRS: 0001066241; NIP: 5252978156; kapitał zakładowy: PLN 10.000,00)
 • Deloitte CE Business Delivery Solutions sp. z o.o. (KRS: 0000993936; NIP: 5170429420; kapitał zakładowy: PLN 5.000,00)

łącznie są zwane “Deloitte w Polsce ”. 

 

Spółki Deloitte w Polsce należą do Deloitte Central Europe. 

„Deloitte Central Europe” to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą podmioty zależne i stowarzyszone oraz firmy powiązane z Deloitte Central Europe Holdings Limited, stanowiące odrębne i niezależne podmioty prawne.  Spółki zależne i stowarzyszone Deloitte Central Europe Holdings Limited należą do wiodących firm świadczących profesjonalne usługi doradcze w regionie i zatrudniają ponad 13 000 pracowników w 42 biurach w 18 obszarach regionu.

Deloitte w Polsce znajduje się wśród wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradcze w ramach sześciu najważniejszych obszarów: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego. Zespół Deloitte pracujący w polskich biurach liczy obecnie ponad 4600 specjalistów z różnych dziedzin.

Deloitte Assurance s.r.o. z siedzibą pod adresem: Italská 2581/67, 120-00, Vinohrady, Czech Republic prowadzi w Polsce działalność określoną ustawą o biegłych rewidentach firmach audytorskich i nadzorze publicznym z dnia z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1015), i jest wpisana w Polsce w rejestrze firm audytorskich prowadzonym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem: 4350.

Wszelkie rozsyłane materiały powinny zawierać znak praw autorskich w następującym formacie (z odpowiednim rokiem publikacji):

© 2024. Więcej informacji można uzyskać od Deloitte Polska. 
© 2024. Więcej informacji można uzyskać od Deloitte Central Europe.

 

Lista firm audytorskich należących do sieci Deloitte oraz lista firm powiązanych z firmami audytorskimi należącymi do sieci Deloitte zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1015)

>> Wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci Deloitte

>> Lista firm powiązanych z firmami audytorskimi należącymi do sieci Deloitte

Global Office Directory

>> Find a Deloitte office near you