Sprawozdanie z przejrzystości działania

O nas

Sprawozdanie z przejrzystości działania

Transparency report

Sprawozdanie z przejrzystości Deloitte Assurance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: „Deloitte Assurance sp. z o.o.”) za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Deloitte Assurance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: „Deloitte Assurance sp. z o.o.”) stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości. Sprawozdanie to dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 

Opublikowano dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Raport za rok 2023

Sprawozdanie z przejrzystości Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości. Sprawozdanie to dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Opublikowano dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Raport za rok 2023

Sprawozdanie z przejrzystości Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości. Sprawozdanie to dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Opublikowano dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Raport za rok 2022

Sprawozdanie z przejrzystości Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości. Sprawozdanie to dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Opublikowano dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Raport za rok 2021

Sprawozdanie z przejrzystości Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości. Sprawozdanie to dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Opublikowano dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Raport za rok 2020

Sprawozdanie z przejrzystości Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości. Sprawozdanie to dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Opublikowano dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Raport za rok 2019

Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie obejmuje zakończony rok finansowy, czyli od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Raport za rok 2018

Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosownie do wymogu przewidzianego w art. 88 pkt. 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, przedstawia niniejszym sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie obejmuje zakończony rok finansowy, czyli od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Raport za rok 2017
Czy ta strona była pomocna?