fcpa sankcje konsekwencje kary

Artykuł

FCPA - Jak ograniczyć ryzyko?

Nie narażaj swojej organizacji na wysokie kary z tytułu naruszenia Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Jakie kwestie należy rozważyć, kiedy przygotowujemy się do zgodności z FCPA?

Poniżej znajduje się lista kwestii, które należy wziąć pod uwagę:

  • Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenia ryzyka związanego z naruszeniem FCPA jest wdrożenie skutecznego programu zgodności opartego na analizie ryzyka.
  • W oczach regulatora efektywność kultury organizacyjnej na górze (tone at the tope) bierze się z kultury organizacyjnej na średnim i niższym szczeblu. 
  • Za zgodność z FCPA odpowiedzialny jest zarząd, który musi zapewnić odpowiednie zasoby i kadrę.
  • Zgodność partnerów biznesowych z FCPA jest kluczowa i musi być oparta na analizie ryzyka oraz na celowym i aktywnym monitoringu i nadzorze (np. odpowiednie klauzule umowne pozwalające na audyt).
  • Nadzór nad jednostkami zależnymi, spółkami z udziałem mniejszościowym oraz wspólnymi przedsięwzięciami musi być brana pod uwagę.
  • Także spółki niekontrolowane, wspólne przedsięwzięcia, dystrybutorzy oraz pośrednicy powinny być uwzględnienie przy analizie ryzyka i tworzeniu planu zgodności.
  • Mało istotne transakcje i płatności mogą być przyczyną wysokich zobowiązań, utraty reputacji, czy też zmian w kierownictwie spółki
  • Ostatecznym testem na zgodność programu z FCPA jest odpowiedź na pytanie „czy to działa?”. Spółka musi być przygotowana na udowodnienie, że taki system zgodności działa i jest skuteczny.
  • Spółki prywatne (nienotowane) spoza USA także muszą być świadome ryzyka niezgodności z FCPA, tak jak ich partnerzy biznesowy z USA.

Szczegółowy opis ww. kwestii wraz rekomendowanymi krokami znajduje się w naszej anglojęzycznej publikacji "FCPA Resurces Guide" przygotowanej przez Deloitte. 

Czy ta strona była pomocna?